0

Polityka Prywatności

Regulamin korzystania z serwisu|www Lindt & Sprüngli (Poland) Sp. z o.o

 

I. Informacje ogólne

Niniejsza strona internetowa, dostępna pod adresem www.lindt.com/pl („Strona”), jest udostępniana przez Lindt & Sprüngli (Poland) Sp. z o.o siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, zarejestrowaną Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000128684, NIP 951-00-24-441, o kapitale zakładowym w wysokości 7.000.000 zł („Lindt”).

Strona ma charakter informacyjny. Służy do promocji Lindt i innych podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej oraz jej partnerów („Partnerzy Lindt”), jak również ich produktów.

 

II. Korzystanie ze Strony

Korzystanie ze Strony przez użytkowników Strony („Użytkownicy”) odbywa się na zasadach przewidzianych w niniejszej Nocie Prawnej/Polityce Prywatności („Regulamin”).

 Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym, modyfikowanie treści Strony, przesyłanie lub wprowadzanie na Stronę jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, trojany, spyware czy inne szkodliwe programy lub kody komputerowe zaprojektowane w celu szkodliwego lub nielegalnego oddziaływania na działanie sprzętu lub programów komputerowych, jak również korzystanie ze Strony naruszające prawa jakichkolwiek osób.

 

III. Dane wprowadzane do urządzeń Użytkowników, wykorzystywanie adresów IP i plików cookies

Aby zapewnić ciągłe podnoszenie jakości Strony, Lindt monitoruje, które części Strony są odwiedzane przez Użytkowników oraz jak długo trwają ich wizyty. Monitoring polega na rejestrowaniu adresów IP urządzeń (np. komputerów) Użytkowników za pomocą bloków informacji zapisywanych po stronie Użytkownika, które potocznie nazywa się plikami cookies. Rejestracja adresów IP urządzeń Użytkowników jest elementem administracji systemem teleinformatycznym Lindt.

Cookies to krótkie pliki tekstowe, które serwer Lindt umieszcza w urządzeniu Użytkownika, podczas monitorowania jego ruchu na Stronie. Informacje cookies są aktualizowane i zapisywane w urządzeniu Użytkownika za każdym razem, gdy Użytkownik odwiedza Stronę. Informacje cookies, ani rejestracja adresów IP, nie dają Lindt możliwości identyfikacji Użytkownika, a jedynie pozwalają stwierdzić, że urządzenie Użytkownika łączyło się wcześniej ze Stroną. Służą one do zbierania informacji o sposobie korzystania ze Strony.

Użytkownicy mogą zablokować zapisywanie plików cookies na swoich urządzeniach, jak również zablokować tylko cookies z serwerów Lindt. Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy przeglądarek internetowych mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.

 

Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w przeglądarkach internetowych. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie plików cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu Użytkownika, a tym samym Lindt będzie przechowywać informacje w tym Urządzeniu i uzyskiwać dostęp do tych informacji na zasadach tu opisanych.

Korzystanie ze Strony nie wymaga włączenia w przeglądarce Użytkownika obsługi cookies. Mogą jednak istnieć pewne obszary lub funkcje na Stronie, z których Użytkownicy nie będą mogli skorzystać po wyłączeniu obsługi cookies w swojej przeglądarce, o czym Użytkownik zostanie poinformowany podczas korzystania ze Strony.

 

IV. Prawa własności intelektualnej do znaków towarowych i treści Strony

Wszelkie prawa do znaków towarowych i nazw, zamieszczonych na Stronie przysługują Lindt lub Partnerom Lindt i Lindt nie wyraża zgody na korzystanie z nich w jakikolwiek sposób, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Ponadto, Lindt lub Partnerom Lindt przysługują prawa autorskie do treści chronionych prawami autorskimi, w tym do wyboru i układu udostępnianych informacji oraz treści w inny sposób chronionych prawami własności intelektualnej znajdujących się na Stronie. Treści takie nie mogą być pobierane, kopiowane, adaptowane, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, ani w żaden inny sposób poddawane działaniom zastrzeżonym dla właścicieli praw własności intelektualnej do nich bez ich uprzedniej zgody.

Lindt lub Partnerom Lindt przysługuje prawo do podjęcia kroków prawnych wobec Użytkowników łamiących ich prawa własności intelektualnej lub korzystających ze Strony z naruszeniem prawa oraz zasad zawartych w Regulaminie.

 

V. Linki do Strony

Użytkownicy mogą zamieszczać na innych stronach internetowych linki do Strony pod warunkiem, że jest to zgodne z prawem i nie narusza praw Lindt, a w szczególności nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w stosunku do Lindt. W szczególności niedozwolone jest zamieszczanie linków do Strony w celu wprowadzenia w błąd osób trzecich przez stworzenie wrażenia jakiejkolwiek formy powiązań z Lindt, akceptacji lub poparcia ze strony Lindt.

 

VI. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Lindt

Dla korzystania ze Strony niezbędne są: tzw. hardware (np. sprzęt komputerowy), połączenie z siecią Internet, dowolna przeglądarka internetowa (zalecane: przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo kompatybilna z nią przeglądarka alternatywna np. Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, Safari 2.4 lub nowsza, Google Chrome).

 

VII. Zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, w tym ze Strony

Lindt podejmuje ciągłe starania, aby zapewnić bezpieczne korzystanie ze Strony, zgodnie z obowiązującymi aktualnie standardami ochrony teleinformatycznej. Tym niemniej, korzystanie z Internetu, w tym ze Strony, wiąże się z możliwością zainfekowania urządzenia złośliwym oprogramowaniem, w tym wirusami, trojanami, spyware, etc. Dlatego rekomendowane jest, aby urządzenie Użytkownika korzystało z aktualnego oprogramowania zabezpieczającego przed taką infekcją, np. z programów antywirusowych, firewall, etc.

 

VIII. Prawo właściwe

Regulamin podlega prawu polskiemu.

 

IX. Kontakt

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące (i) zasad udostępniania Strony lub (ii) jej zawartości, możecie się Państwo skontaktować z nami w formie elektronicznej – za pomocą Serwisu Konsumenckiego dostępnego w zakładce Kontakt lub Informacje oraz telefonicznie lub pisemnie na nr telefonu lub adres podane w zakładce Informacje. Postaramy się odpowiedzieć niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez nas Państwa komunikatu.