0

Polityka Prywatności

ZASADY PRYWATNOŚCI LINDT & SPRÜNGLI

Spółka LINDT & SPRÜNGLI szanuje prawo użytkowników do prywatności. Spółka kieruje się następującymi głównymi zasadami:

Ochrona prywatności użytkowników z jednoczesną chęcią zaoferowania im indywidualnie dopasowanych usług. 

Zbieranie danych osobowych podczas kontaktu użytkownika z LINDT & SPRÜNGLI w konkretnych celach na podstawie zgody użytkownika lub uzasadnionego interesu prawnego. 

Prawo użytkownika do bycia dobrze poinformowanym oraz do uzyskiwania dostępu do danych osobowych w dowolnym czasie, jak również prawo żądania ich poprawienia lub usunięcia. 

Niezbywanie danych osobowych użytkownika innym podmiotom. Jednak w razie potrzeby, o ile użytkownik został o tym następnie wyraźnie poinformowany lub jeżeli wyraził na to zgodę, LINDT & SPRÜNGLI może udostępniać jego dane spółkom grupy, licencjobiorcom marki, kontrahentom i innym usługodawcom; w takim przypadku zastosowanie mają zasady prywatności tych podmiotów. 

Zapewnienie podjęcia wszystkich zasadnych kroków w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nadużyciami i ich zabezpieczenia. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI LINDT & SPRÜNGLI

LINDT & SPRÜNGLI dziękuje użytkownikom za odwiedzanie i korzystanie z jej witryn, sklepów internetowych, aplikacji i stron w mediach społecznościowych (dalej zwanych „Serwisami”). LINDT & SPRÜNGLI wyraża nadzieję, że z chęcią dowiedzą się oni więcej na temat spółki, historii jej marek oraz jej produktów i usług.

W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniono, w jaki sposób i dla jakich celów LINDT & SPRÜNGLI wykorzystuje informacje zebrane o użytkowniku za pośrednictwem Serwisów, programów offline, wizyt w sklepach detalicznych lub imprez.  

LINDT & SPRÜNGLI przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO.