Nasz Cocoa Farming Program

Program zrównoważonego sposobu pozyskiwania surowców, Lindt & Sprüngli Farming Program, pozwala nam na prześledzenie, skąd pochodzą nasze ziarna kakaowe. To daje nam możliwość wsparcia rolników, ich rodzin i lokalnych społeczności, wedle ich potrzeb.

 

 

 

Wysokiej jakości ziarna kakaowe są sercem naszej czekolady

 

W Lindt & Sprüngli czujemy się odpowiedzialni za cały proces tworzenia czekolady, od wyboru ziaren kakaowych po gotowy produkt. To znaczy, że produkujemy czekoladę od ziaren do tabliczki. Możemy mieć prawdziwy wpływ na warunki lokalne, tylko jeśli wiemy, skąd pochodzą nasze ziarna kakaowe, kto je uprawia i w jaki sposób powstają. Dlatego właśnie opracowaliśmy nasz program zrównoważonego pozyskiwania ziaren kakaowych, Lindt & Sprüngli Farming Program.

 

Jesteśmy dumni z tego, że wykorzystujemy Farming Program w produkcji naszej czekolady. Od 2020 roku 100% naszych ziaren kakaowych pozyskujemy z możliwością śledzenia pochodzenia i zewnętrzną weryfikacją przez niezależną stronę trzecią. To duży krok w kierunku naszego celu, jakim jest pozyskiwanie wszystkich produktów kakaowych (ziaren, masła, proszku) w ramach programów zrównoważonego rozwoju do 2025 roku.

Więcej o Lindt & Sprüngli Farming Program

Farming Program Lindt & Sprüngli składa się z czterech filarów:

Filar 1 - Śledzenie pochodzenia ziaren kakaowych 

Filar 2 - Szkolenie rolników 

Filar 3 - Inwestycje dla rolników i społeczności

Filar 4 - Niezależna weryfikacja naszego programu

Przeczytaj więcej o krokach, jakie podejmujemy w celu poprawienia jakości życia naszych rolników, ich społeczności oraz środowiska na stronie naszego Farming Program.

przeczytaj więcej
Dzieci otrzymujące edukację.

Pomoc przez edukację

Od 2008 roku firma Lindt & Sprüngli zbudowała lub wyremontowała łącznie 41 szkół, z których korzysta około 5500 dzieci.

Dostęp do czystej wody pitnej

Około 130 000 członków społeczności korzysta z 224 działających systemów wodnych i odwiertów wybudowanych i funkcjonujących od 2008 roku.

Wsparcie dla rolników i ich rodzin

Prawie 600 zaangażowanych szkoleniowców współpracuje z hodowcami kakaowca w Ghanie w ramach naszego programu.

Czysta woda pitna z kranu.Czysta woda pitna z kranu.

Dostęp do czystej wody pitnej

Od 2008 r., wiele wsi ma dostęp do czystej wody pitnej, dzięki ponad 210 odwiertom ufundowanym w ramach inicjatywy Farming Program.

Dzieci siedzące w ławkach w szkole.Dzieci siedzące w ławkach w szkole.

Pomoc przez edukację

W ramach programu L&S Farming Program od 2008 r. wsparliśmy remont 29 szkół w Ghanie.

Mężczyźni przyglądający się gałęziom kakaowca.Mężczyźni przyglądający się gałęziom kakaowca.

Wsparcie dla rolników i ich rodzin

Ponad 400 zaangażowanych szkoleniowców współpracuje z hodowcami kakaowca w Ghanie w ramach naszego programu.

Las - widok z góry.Las - widok z góry.

Ochrona środowiska

Jesteśmy zaangażowani w zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na tonę wyprodukowanej czekolady oraz zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii.

Orzechy laskowe oblane płynną mleczną czekoladą.Orzechy laskowe oblane płynną mleczną czekoladą.

Orzechy laskowe pochodzące ze zrównoważonych źródeł

Całe, nieprzetworzone orzechy laskowe są kluczowym elementem wielu z naszych czekoladowych wyrobów. Dowiedz się, jak pracujemy nad tym, żeby wszystkie nasze orzechy laskowe były pozyskiwane przez nasz program zrównoważonego pozyskiwania surowców.

Owoce palmy olejowej.Owoce palmy olejowej.

Olej palmowy z certyfikatem RSPO

Rozumiemy, jaki wpływ ma brak kontroli nad uprawami oleju palmowego na lasy deszczowe i bioróżnorodność. Właśnie z tego powodu bez przerwy kontrolujemy nasze produkty i zobowiązujemy się do kupowania wyłącznie oleju palmowego posiadającego certyfikat RSPO.

Pracownik Lindt trzymający opakowanie produktu Lindt.Pracownik Lindt trzymający opakowanie produktu Lindt.

Opakowania podlegające recyklingowi

Pracujemy nad tym, aby nasze opakowania zarówno przyciągały wzrok konsumentów, jak również chroniły nasze produkty w odpowiedni sposób. Pragniemy też zmniejszyć rozmiary opakowań i wykorzystywać tworzywa podlegające recyklingowi, gdy tylko jest to możliwe.

Zakład produkcyjny Lindt z panelami słonecznymi.Zakład produkcyjny Lindt z panelami słonecznymi.

CO2 i klimat

Energia jest potrzebna na różnych etapach produkcji czekolady, takich jak podgrzewanie, chłodzenie i transport. Emisja gazów cieplarnianych może być skutkiem tych procesów. Jesteśmy zaangażowani w opracowanie opartego na nauce celu w zakresie emisji z całego naszego łańcucha wartości, z długoterminowym celem osiągnięcia zerowej emisji.