Orzechy laskowe

 

Tureckie wybrzeże Morza Czarnego to region, gdzie produkuje się do 70% światowych zbiorów orzechów laskowych. W Turcji odnotowano problemy takie jak zatrudnianie nieletnich przy uprawie orzechów laskowych i złe warunki pracy pracowników migrujących. Aby poprawić warunki pracy i uniknąć tych zagrożeń, firma Lindt & Sprüngli ściśle współpracuje z lokalnymi partnerami w celu udoskonalenia praktyk rolniczych tureckich hodowców orzechów laskowych.

Orzech laskowy.Orzech laskowy.

Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji zawodowej i warunków życia pracowników migrujących podczas sezonu zbioru orzechów laskowych w Turcji. Od 2014 r. Lindt & Sprüngli współpracuje z kluczowymi dostawcami orzechów laskowych, którzy wdrożyli w Turcji zrównoważone programy uprawy orzechów laskowych. Podobnie jak w przypadku programu rolniczego Lindt & Sprüngli, nasi dostawcy w pierwszej kolejności zapewnili identyfikowalność, przeszkolili rolników, wsparli ich konkretnymi działaniami usprawniającymi oraz monitorowali postęp. Ponadto wizyty w gospodarstwach rolnych składane przez niezależnych ekspertów zweryfikowały, czy wiedza zdobyta na szkoleniach została wdrożona i czy spełnione zostały wymagane standardy.
Firma Lindt & Sprüngli będzie kontynuować ścisłą współpracę z dostawcami tureckich orzechów laskowych i wspierać ich w rozwijaniu i doskonaleniu swoich programów. Chociaż pozytywny wpływ jest już dostrzegany, zdajemy sobie sprawę, że nadal jest wiele do zrobienia, aby całkowicie wyeliminować te wyzwania.