0

Polityka Prywatności

ZASADY PRYWATNOŚCI LINDT & SPRÜNGLI

Spółka LINDT & SPRÜNGLI szanuje prawo użytkowników do prywatności. Spółka kieruje się następującymi głównymi zasadami: 

- Ochrona prywatności użytkowników z jednoczesną chęcią zaoferowania im indywidualnie dopasowanych usług.

- Zbieranie danych osobowych podczas kontaktu użytkownika z LINDT & SPRÜNGLI w konkretnych celach na podstawie zgody użytkownika lub uzasadnionego interesu prawnego.

- Prawo użytkownika do bycia dobrze poinformowanym oraz do uzyskiwania dostępu do danych osobowych w dowolnym czasie, jak również prawo żądania ich poprawienia lub usunięcia.

- Niezbywanie danych osobowych użytkownika innym podmiotom. Jednak w razie potrzeby, o ile użytkownik został o tym poinformowany lub wyraził na to zgodę, LINDT & SPRÜNGLI może udostępniać jego dane spółkom grupy, licencjobiorcom marki, kontrahentom i innym usługodawcom; w takim przypadku zastosowanie mają zasady prywatności tych podmiotów.

- Zapewnienie podjęcia wszystkich zasadnych kroków w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nadużyciami i ich zabezpieczenia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI LINDT & SPRÜNGLI

LINDT & SPRÜNGLI dziękuje użytkownikom za odwiedzanie i korzystanie z jej witryn, sklepów internetowych, aplikacji i stron w mediach społecznościowych (dalej zwanych „Serwisami”). LINDT & SPRÜNGLI wyraża nadzieję, że z chęcią dowiedzą się oni więcej na temat spółki, historii jej marek oraz jej produktów i usług.

W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniono, w jaki sposób i dla jakich celów LINDT & SPRÜNGLI wykorzystuje informacje zebrane o użytkowniku za pośrednictwem Serwisów, programów offline, wizyt w sklepach detalicznych lub imprez. 

LINDT & SPRÜNGLI przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO. 

 

  1. KIEDY STOSUJE SIĘ NINIEJSZĄ POLITYKĘ  PRYWATNOŚCI?
  2. JAK UŻYTKOWNIK MOŻE WYRAZIĆ ZGODĘ?
  3. W JAKI SPOSÓB LINDT & SPRÜNGLI ZBIERA DANE?
  4. DANE OSOBOWE MAŁOLETNICH
  5. DLACZEGO LINDT & SPRÜNGLI ZBIERA I WYKORZYSTUJE DANE OSOBOWE?
  6. DLACZEGO LINDT & SPRÜNGLI PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE INNYM PODMIOTOM?
  7. W JAKI SPOSÓB I JAK DŁUGO LINDT & SPRÜNGLI PRZECHOWUJE I ZABEZPIECZA DANE?
  8. JAKIE PRAWA MA UŻYTKOWNIK?

1. KIEDY STOSUJE SIĘ NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI?

LINDT & SPRÜNGLI dziękuje użytkownikom za odwiedzanie i korzystanie z jej witryn, sklepów internetowych, aplikacji i stron w mediach społecznościowych (dalej zwanych „Serwisami”). LINDT & SPRÜNGLI wyraża nadzieję, że z chęcią dowiedzą się oni więcej na temat spółki, historii jej marek oraz jej produktów i usług.

W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniono, w jaki sposób i dla jakich celów LINDT & SPRÜNGLI wykorzystuje informacje zebrane o użytkowniku za pośrednictwem Serwisów, programów offline, wizyt w sklepach detalicznych lub imprez. 

LINDT & SPRÜNGLI przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO. 

2. JAK UŻYTKOWNIK MOŻE WYRAZIĆ ZGODĘ?

LINDT & SPRÜNGLI zbiera, wykorzystuje lub ujawnia dane osobowe użytkownika tylko w przypadkach, gdy jest to słuszne i zgodne z prawem. W większości przypadków LINDT & SPRÜNGLI wymaga wyraźnej zgody użytkownika, w niektórych jednak zgoda może zostać dorozumiana na podstawie jego działań i zachowań. Dodatkowo LINDT & SPRÜNGLI będzie przetwarzać dane użytkownika do celów zgodnych z prawem lub wynikających z uzasadnionych interesów spółki. 

LINDT & SPRÜNGLI poprosi użytkownika o przekazanie dodatkowej zgody, jeśli zajdzie konieczność użycia jego danych osobowych do celów nieobjętych niniejszą Polityką prywatności. Użytkownik nie ma obowiązku udzielania takiej zgody, jeśli jednak jej nie udzieli, jego dostęp do niektórych funkcjonalności może zostać ograniczony.

3. W JAKI SPOSÓB LINDT & SPRÜNGLI ZBIERA DANE?

3.1. DANE OSOBOWE 

Niniejsza Polityka prywatności stosuje się do danych osobowych, które LINDT & SPRÜNGLI zbiera od osób fizycznych lub prawnych z szeregu źródeł (np. witryn, sklepów internetowych, aplikacji mobilnych, stron w mediach społecznościowych, wydarzeń lub działań aktywizujących klienta) oraz, w niektórych przypadkach, od osób trzecich. 

3.2. RODZAJE ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH 

LINDT & SPRÜNGLI zbiera jedynie dane osobowe niezbędne do określonego celu. Zbierane są następujące dane osobowe:

Dane osobowe, które użytkownik udostępnia LINDT & SPRÜNGLI bezpośrednio

LINDT & SPRÜNGLI zbiera dane osobowe, gdy użytkownik wnioskuje o informacje o spółce, nabywa jej produkty, rejestruje się w konkursie lub korzysta z firmowej aplikacji. Użytkownik zostanie poinformowany o tym, jakiego rodzaju dane są obowiązkowe, a jakie można podać dobrowolnie. Rodzaje danych osobowych to:

Dane do kontaktu, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, zdjęcie oraz informacje demograficzne, takie jak wiek, płeć, liczba osób w gospodarstwie domowym lub lokalizacja. 

Dane logowania do konta, jeśli użytkownik tworzy konto w Serwisie LINDT & SPRÜNGLI lub wypełnia ankietę (imię i nazwisko, adres e-mail, identyfikator, nazwa użytkownika, hasło i pytanie bezpieczeństwa).

Informacje o płatnościach, takie jak imię i nazwisko, numer karty kredytowej, data wygaśnięcia, adres do faktury.

Treści stworzone przez użytkownika, w tym treści (np. zdjęcia, nagrania wideo lub osobiste historie), które użytkownik tworzy i udostępnia poprzez zamieszczenie w Serwisach.

Informacje o zatrudnieniu, takie jak życiorysy i referencje. 

Informacje zbierane automatycznie, gdy użytkownik kontaktuje się z Serwisami.

LINDT & SPRÜNGLI wykorzystuje również pliki cookie i inne metody śledzenia, których używa do zbierania określonych rodzajów informacji podczas korzystania przez użytkownika z witryn i aplikacji spółki. Informacje te to m.in. adresy IP, preferencje przeglądarki oraz wyświetlone strony, a także informacje o sposobie poruszania się po witrynie (czasy odwiedzin). Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.

LINDT & SPRÜNGLI zbiera dane osobowe z witryn społecznościowych osób trzecich (takie jak funkcja „Lubię to” na Facebooku, funkcja śledzenia na Twitterze lub funkcje YouTube) za pośrednictwem tak zwanych wtyczek społecznościowych. Cel zbierania danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez usługodawców na ich stronach, a także prawa użytkownika i sposób ustawienia opcji chroniących jego prywatność, znajdują się w informacjach na temat ochrony danych określonych usługodawców. Jeśli użytkownik nie chce, aby dane zebrane za pośrednictwem Serwisów były przypisywane do jego konta w określonym serwisie społecznościowym, musi wylogować się z tego konta przed odwiedzeniem Serwisów.

Informacje zbierane z innych źródeł

LINDT & SPRÜNGLI zbiera informacje o użytkowniku z innych źródeł, w tym: 

od podmiotów powiązanych z grupą Lindt

od partnerów promocyjnych i innych spółek (z zastrzeżeniem ich zasad prywatności i obowiązującego prawa) 

od podmiotów przetwarzających płatności, celem ochrony klientów przed potencjalnym oszustwem

od podmiotów zewnętrznych agregujących dane (np. Google) oraz

ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak otwarte rządowe bazy danych lub inne dane w domenie publicznej

Zbierane informacje mogą obejmować imię i nazwisko, adres, wiek, przyzwyczajenia zakupowe, preferencje i zainteresowania, reklamy internetowe oraz informacje publicznie dostępne, takie jak treści wygenerowane przez użytkownika, blogi i posty, o ile jest to dozwolone prawem.

4. DANE OSOBOWE MAŁOLETNICH

Większość Serwisów LINDT & SPRÜNGLI przeznaczona jest do użytku przez osoby dorosłe. W przypadku gdy Serwis oferuje treści dla młodszych odwiedzających, przed zebraniem danych osobowych LINDT & SPRÜNGLI uzyska zgodę rodzica lub opiekuna, gdy uzna, że jest to konieczne, lub gdy wymagają tego odpowiednie przepisy ustaw i rozporządzeń (minimalny wiek samodzielnego wyrażania zgody jest różny w różnych krajach). W przypadku wykrycia, że do LINDT & SPRÜNGLI zostały przesłane dane osobowe małoletnich, nastąpi ich usunięcie z firmowej bazy danych. Rodzice (lub prawni opiekunowie) dziecka mogą skontaktować się z LINDT & SPRÜNGLI i zażądać usunięcia danych lub wykreślenia dziecka z rejestru (dane do kontaktu podano poniżej). W tym celu LINDT & SPRÜNGLI może poprosić o okazanie kopii dokumentu tożsamości potwierdzającego prawa rodzicielskie lub sprawowanie opieki. 

5. DLACZEGO LINDT & SPRÜNGLI ZBIERA I WYKORZYSTUJE DANE OSOBOWE?

LINDT & SPRÜNGLI zbiera i wykorzystuje dane osobowe w różnych celach. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się każdemu rodzajowi przetwarzania danych (dane do kontaktu podano poniżej). Dane użytkowników zbierane są w następujących celach:

umożliwienie utworzenia konta użytkownika i korzystania z niego, w tym korzystanie z programu lojalnościowego powiązanego z kontem (podstawą prawną jest żądanie osoby, której dane dotyczą, lub wykonanie zawartej z nią umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

przetwarzanie i wysyłanie zamówień i zakupów użytkownika (podstawą prawną jest żądanie osoby, której dane dotyczą, lub wykonanie zawartej z nią umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

aktywizacja klienta i oferowanie mu spersonalizowanej usługi konsumenckiej, w tym w celach:

     - wysyłania użytkownikowi zamówionych przez niego informacji, produktów lub próbek (podstawą prawną jest zgoda użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

     - kontaktu z użytkownikiem w związku z zapytaniami, reklamacjami lub uwagami drogą e-mailową, listową, telefoniczną lub za pomocą czatu (podstawą prawną jest żądanie osoby, której dane dotyczą, lub wykonanie zawartej z nią umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

     - głębszego zaangażowania użytkownika w korzystanie z produktów i usług spółki, np. poprzez publikowanie jego treści (podstawą prawną jest zgoda użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

wykorzystanie do organizacji konkursów i promocji, w których użytkownik bierze udział, lub programów lojalnościowych, do których dołączył, w tym:

     - zarządzanie konkursami lub promocjami (podstawą prawną jest żądanie osoby, której dane dotyczą, lub wykonanie zawartej z nią umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

     - publikacja danych do kontaktu zwycięzców (podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

     - umożliwienie użytkownikowi uczestnictwa w programie lojalnościowym i kontakt ze spółką w ramach programu (podstawą prawną jest żądanie osoby, której dane dotyczą, lub wykonanie zawartej z nią umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, bądź zgoda użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

kontakt z użytkownikiem w celach prowadzenia marketingu, w tym marketingu bezpośredniego, i korzystania z funkcji w sieciach społecznościowych (podstawą prawną jest zgoda użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), takich jak:

     -  wysyłanie użytkownikowi biuletynów spółki, jeśli zapisał się do tej usługi

     -  sugerowanie produktów lub usług, które zdaniem spółki mogą zainteresować użytkownika

     -  oferowanie użytkownikowi możliwości wzięcia udziału w konkursach lub promocjach

     -  kontakt z użytkownikiem drogą SMS-ową, jeśli zapisał się do tej usługi. Jeśli zapisanie się nastąpiło za pośrednictwem partnera, użytkownik zostanie poinformowany o jego nazwie

ulepszanie Serwisów LINDT & SPRÜNGLI i/lub ich łączenie z informacjami otrzymywanymi od innych osób, aby zrozumieć potrzeby użytkownika i zapewnić mu lepszą obsługę, w tym dostosować do niego Serwisy i usługi oraz wyświetlać mu reklamy w oparciu o jego zainteresowania (podstawą prawną jest zgoda użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w tym:

     -  ocena sposobu korzystania z Serwisów z użyciem danych takich jak informacje o logowaniu do konta, korzystanie z komputera i/lub wcześniejsze korzystanie z witryny

     -  ocena korzystania z Serwisów za pomocą narzędzi śledzenia. Więcej informacji znajduje się w Polityce cookies

     -  ulepszanie produktów i usług z użyciem informacji demograficznych, profilowania konsumentów i opinii konsumentów

     -  analizowanie skuteczności reklam i promocji spółki za pomocą plików cookie lub narzędzi śledzenia

     -  personalizowanie sposobu korzystania z witryny przez użytkownika z użyciem reklam ukierunkowanych

oferowanie funkcji społecznościowych poprzez fora społeczności, program informowania znajomych lub tworzenie sieci kontaktów (Facebook Connect) (podstawą prawną jest zgoda użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) 

przetwarzanie wniosku użytkownika o zatrudnienie oraz ewentualne ustalenie, czy użytkownik mógłby objąć inne stanowiska wakujące w spółce (podstawą prawną jest zgoda użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) 

zapewnienie ładu wewnętrznego, bezpieczeństwa i zarządzania sprawami (podstawą prawną jest uzasadniony interes prawny, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym:

     -  utrzymywanie rutynowego działania, konserwacja i zabezpieczenie Serwisów LINDT & SPRÜNGLI

     -  prowadzenie badań lub audytów demograficznych

     -  kontakt z użytkownikiem w celu przeprowadzenia badań klientów

     -  zarządzanie ryzykiem, sporami i rejestrami

     -  spełnienie wymogów prawnych i regulacyjnych

LINDT & SPRÜNGLI nie udostępnia danych osobowych użytkownika osobom trzecim, które zamierzają ich użyć do celów marketingu bezpośredniego, chyba że użytkownik wyraźnie zgodził się na takie udostępnianie.

LINDT & SPRÜNGLI ujawnia dane osobowe użytkownika następującym kategoriom odbiorców:

- własnym podmiotom powiązanym i wszystkim spółkom z grupy LINDT & SPRÜNGLI 

- partnerom biznesowym, takim jak licencjobiorcy marki lub współorganizatorzy promocji

- usługodawcom świadczącym usługi w imieniu LINDT & SPRÜNGLI 

- organom publicznym na podstawie właściwych przepisów prawnych oraz potencjalnym nabywcom w celu przeprowadzenia konkretnej transakcji

Więcej informacji o odbiorcach:

Podmioty powiązane, spółki Grupy i licencjobiorcy marki obejmują: 

- spółkę otrzymującą zapytania i przekazującą je innej spółce, która jest uprawniona do odpowiedzi na nie

- spółkę udostępniającą wniosek o zatrudnienie, w przypadku gdy jest on adresowany do innej spółki

- spółkę przenoszącą konto utworzone w jej witrynie firmowej do witryny innej spółki, jeśli zażąda tego użytkownik

Partnerzy handlowi obejmują:

- podmioty uczestniczące we wspólnej promocji lub programie lojalnościowym i chcące przesyłać użytkownikowi informacje, jeśli wyraził na nie zgodę. Zarówno LINDT & SPRÜNGLI, jak i partner mogą być współadministratorami danych osobowych użytkownika. Do przetwarzania danych osobowych użytkownika przez kontrahenta stosuje się politykę prywatności tego kontrahenta.

- Na żądanie użytkownika LINDT & SPRÜNGLI usunie jego dane osobowe z Serwisów lub zanonimizuje je, chyba że spółka obciążona jest ustawowym obowiązkiem ich zachowania. Użytkownik powinien jednak pamiętać, że jego dane mogą być nadal dostępne we własnych bazach danych partnera, jeśli zostały do niego przesłane zanim LINDT & SPRÜNGLI otrzymała żądanie użytkownika.

Usługodawcy obejmują: 

- agencje reklamowe, medialne i marketingowe realizujące i analizujące kampanie LINDT & SPRÜNGLI

- firmy pocztowe i logistyczne dostarczające zamówiony przez użytkownika produkt

- podmioty przetwarzające dane, działające na zlecenie LINDT & SPRÜNGLI, takie jak agencje pośrednictwa pracy, dostawcy hostingu lub dostawcy bezpieczeństwa

- dostawców Internetowych narzędzi analitycznych 

Organy publiczne obejmują:

- organy administracji rządowej lub organy ścigania, żądające od LINDT & SPRÜNGLI ujawnienia informacji na podstawie obowiązującego prawa

Potencjalni kupujący obejmują:

- podmioty, na rzecz których LINDT & SPRÜNGLI zbywa całość lub część swojego przedsiębiorstwa lub marki w związku z fuzją, przejęciem kontroli bądź likwidacją danego przedsiębiorstwa lub marki.

LINDT & SPRÜNGLI wymaga, aby takie osoby trzecie, potencjalnie mające siedzibę poza krajem, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisów, przestrzegały wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie danych i wymagań bezpieczeństwa dotyczących danych osobowych użytkownika. Takie osoby trzecie mają obowiązek chronienia prywatności danych w takim samym zakresie, jak LINDT & SPRÜNGLI. Jeśli poziom ochrony danych w którymś z krajów nie odpowiada przepisom o ochronie danych obowiązującym w krajach UE lub Szwajcarii, LINDT & SPRÜNGLI w drodze umowy przez cały czas zapewni taką samą ochronę danych użytkownika jak w Szwajcarii i na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych w USA

Różni usługodawcy zewnętrzni posiadają siedzibę w USA. LINDT & SPRÜNGLI pragnie zwrócić uwagę użytkownikom zamieszkałym lub mającym siedzibę w Szwajcarii lub EOG, że organy amerykańskie stosują środki monitorujące, które zasadniczo zezwalają na przechowywanie wszystkich danych osobowych dotyczących osób, których dane zostały przekazane ze Szwajcarii lub kraju EOG do USA. Dane przekazywane są bez rozróżnienia, ograniczenia lub wyjątku co do zamierzonego celu i bez obiektywnego kryterium umożliwiającego ograniczenie dostępu do danych przez organy amerykańskie i ich późniejszego wykorzystania do konkretnych, ściśle wskazanych celów, mogących uzasadniać ingerencję w dostęp do danych i ich wykorzystanie. LINDT & SPRÜNGLI pragnie również zwrócić uwagę, że w USA nie istnieją sądowe środki zaradcze pozwalające zainteresowanym osobom ze Szwajcarii lub z terenu objętego EOG na uzyskanie dostępu do odnoszących się do nich danych, poprawienie ich lub usunięcie, jak również brak jest skutecznej ochrony prawnej przed przysługującym organom amerykańskiej administracji prawem dostępu do danych. Bezpośrednio informujemy o tym stanie prawnym i faktycznym osoby zainteresowane, tak aby mogły one podjąć odpowiednio świadomą decyzję co do wyrażenia zgody na wykorzystywanie ich danych.

Użytkownicy zamieszkali w państwach członkowskich UE powinni pamiętać, że z punktu widzenia Unii Europejskiej USA nie posiada wystarczających poziomów ochrony danych, m.in. ze względu na problemy wspomniane w niniejszym punkcie. W zakresie, w jakim w niniejszej Polityce prywatności wyjaśniono, że odbiorcy danych (w tym Google, Facebook i Twitter) mają siedzibę w USA, LINDT & SPRÜNGLI w drodze umowy lub procedury certyfikacji na podstawie Tarczy Prywatności UE-USA zapewni, że dane użytkownika są chronione przez jej kontrahentów na odpowiednim poziomie.

Jeśli LINDT & SPRÜNGLI zaoferuje wtyczki do mediów społecznościowych lub jeśli użytkownik połączy swoje Konto z kontami na platformach zewnętrznych takich jak Facebook, LINDT & SPRÜNGLI może zbierać i przetwarzać informacje powiązane z kontem. Jeśli użytkownik połączy się z serwisem Facebook, jego tożsamość w tym serwisie, imię i nazwisko, adres e-mail, lokalizacja, lista znajomych i zdjęcie profilowe będą przechowywane i wykorzystywane w połączeniu z kontem w serwisie Facebook do pełnienia określonych funkcji w Serwisach. Korzystanie przez platformy zewnętrzne z danych zebranych od użytkownika (lub w sposób upoważniony przez użytkownika) podlega zasadom prywatności LINDT & SPRÜNGLI oraz ustawieniom wybranym przez użytkownika w danym serwisie. Dodatkowe informacje można uzyskać po zapoznaniu się z Polityką prywatności danej sieci społecznościowej.

7. W JAKI SPOSÓB I JAK DŁUGO LINDT & SPRÜNGLI PRZECHOWUJE I ZABEZPIECZA DANE?

LINDT & SPRÜNGLI stosuje wszystkie zasadne środki organizacyjne i techniczne celem ochrony przechowywanych danych osobowych przed utratą, nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem bądź innym niewłaściwym wykorzystaniem.

Dane osobowe będą sprzedawane, udostępniane bądź w inny sposób ujawniane lub przekazywane osobom trzecim jedynie w sposób wskazany w niniejszej Polityce prywatności. 

LINDT & SPRÜNGLI przechowuje dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do danego celu, na przykład wysłania użytkownikowi biuletynu i innej korespondencji marketingowej, odpowiedzi na zapytania, rozwiązania problemów bądź świadczenia nowych lub ulepszonych usług, jak również zgodnie z wymaganiami prawnymi. LINDT & SPRÜNGLI ma prawo przechowywać te dane przez zasadny okres po zaprzestaniu przez użytkownika korzystania z jej Serwisów. Po określonym czasie LINDT & SPRÜNGLI zniszczy lub usunie te dane w sposób bezpieczny, chyba że istnieje prawny obowiązek ich dalszego przechowywania. 

W szczególności LINDT & SPRÜNGLI przechowuje dane osobowe tylko przez następujący okres: 

a) świadczenia usług, o które użytkownik zawnioskował lub na które wyraził zgodę w zakresie wskazanym powyżej

b) korzystania z usług śledzenia, reklamy i analizy w zakresie uzasadnionych interesów prawnych LINDT & SPRÜNGLI

8. JAKIE PRAWA MA UŻYTKOWNIK?

8.1. SPOSÓB UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH I WNOSZENIA O ICH POPRAWIENIE

Użytkownik może zażądać dostępu do swoich danych osobowych będących w posiadaniu LINDT & SPRÜNGLI, kontaktując się ze spółką pod adresem Privacy.pol@lindt.com. Użytkownik ma prawo oświadczyć LINDT & SPRÜNGLI, że chce poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w rejestrach spółki. Użytkownik posiada również prawo do ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych osobowych przekazanych LINDT & SPRÜNGLI. Aby pomóc LINDT & SPRÜNGLI w wykonaniu tego obowiązku, prosimy o podanie imienia, nazwiska i danych kontaktowych. W tym celu LINDT & SPRÜNGLI może poprosić użytkownika o okazanie kopii dokumentu tożsamości. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora, użytkownik ma prawo się temu sprzeciwić. Jeżeli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody, użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania korespondencji marketingowej, w tym ukierunkowanych komunikatów reklamowych, wybierając wypisanie się w preferencjach marketingowych lub kontaktując się z LINDT & SPRÜNGLI pod adresem Privacy.pol@lindt.com. Użytkownik może również ograniczyć stosowanie metod śledzenia (takich jak pliki cookie) poprzez skonfigurowanie przeglądarki tak, aby ostrzegała użytkownika przed ich zaakceptowaniem bądź też zawsze je odrzucała.

Jeśli użytkownik posiada konto w Serwisach LINDT & SPRÜNGLI, może użyć odpowiedniej opcji do zmiany preferencji zapisania/wypisania. 

8.2. KONTAKT Z LINDT & SPRÜNGLI

Spółka Lindt & Sprüngli (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1 jest operatorem niniejszej Witryny i Serwisów wskazanych w Polityce prywatności. Lindt & Sprüngli pełni rolę „administratora danych” w stosunku do danych osobowych, które przetwarza w ramach opisanych w Polityce prywatności oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych. 

Użytkownik ma prawo wnieść w dowolnym momencie skargę do właściwego organu nadzorującego ochronę danych, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W przypadku gdy użytkownik obawia się ewentualnej ingerencji w swoją prywatność lub niewłaściwego wykorzystania swoich danych osobowych przez LINDT & SPRÜNGLI, bądź jeśli ma pytania lub uwagi, może skontaktować się ze spółką poprzez formularz internetowy: www.lindt.pl/kontakt/ drogą e-mailową pod adresem Privacy.pol@lindt.com bądź pisemnie pod adresem wskazanym powyżej.

© Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 2018