Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Polityka Prywatności

ZASADY PRYWATNOŚCI LINDT & SPRÜNGLI

Spółka LINDT & SPRÜNGLI szanuje prawo użytkowników do prywatności. Spółka kieruje się następującymi głównymi zasadami:

 • Ochrona prywatności użytkowników z jednoczesną chęcią zaoferowania im indywidualnie dopasowanych usług.
 • Zbieranie danych osobowych podczas kontaktu użytkownika z LINDT & SPRÜNGLI w konkretnych celach na podstawie zgody użytkownika lub uzasadnionego interesu prawnego.
 • Prawo użytkownika do bycia dobrze poinformowanym oraz do uzyskiwania dostępu do danych osobowych w dowolnym czasie, jak również prawo żądania ich poprawienia lub usunięcia.
 • Niezbywanie danych osobowych użytkownika innym podmiotom. Jednak w razie potrzeby, o ile użytkownik został o tym następnie wyraźnie poinformowany lub jeżeli wyraził na to zgodę, LINDT & SPRÜNGLI może udostępniać jego dane spółkom grupy, licencjobiorcom marki, kontrahentom i innym usługodawcom; w takim przypadku zastosowanie mają zasady prywatności tych podmiotów.
 • Zapewnienie podjęcia wszystkich zasadnych kroków w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nadużyciami i ich zabezpieczenia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI LINDT & SPRÜNGLI

LINDT & SPRÜNGLI dziękuje użytkownikom za odwiedzanie i korzystanie z jej witryn, sklepów internetowych, aplikacji i stron w mediach społecznościowych (dalej zwanych „Serwisami”). LINDT & SPRÜNGLI wyraża nadzieję, że z chęcią dowiedzą się oni więcej na temat spółki, historii jej marek oraz jej produktów i usług.
W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniono, w jaki sposób i dla jakich celów LINDT & SPRÜNGLI wykorzystuje informacje zebrane o użytkowniku za pośrednictwem Serwisów, programów offline, wizyt w sklepach detalicznych lub imprez.

LINDT & SPRÜNGLI przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO.1. KIEDY STOSUJE SIĘ NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI?

 

LINDT & SPRÜNGLI szanuje prawo użytkownika do prywatności, gdy korzysta on z jej Serwisów lub kontaktuje się ze spółką w jej sklepach lub podczas organizowanych wydarzeń. Korzystając z Serwisów lub podając dane osobowe, użytkownik wyraża z kolei zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na Politykę prywatności, LINDT & SPRÜNGLI sugeruje, aby nie korzystał z Serwisów i nie odwiedzał ich ani nie podawał danych osobowych.

LINDT & SPRÜNGLI zastrzega sobie prawo dokonywania w dowolnym czasie zmian w niniejszej Polityce prywatności, użytkownik powinien zadbać, aby regularnie je przeglądać. Zmiany wchodzą w życie w momencie zamieszczenia w Witrynie, a LINDT & SPRÜNGLI powiadomi użytkownika o istotnych zmianach z zasadnym wyprzedzeniem.


2. JAK UŻYTKOWNIK MOŻE WYRAZIĆ ZGODĘ?

 

LINDT & SPRÜNGLI zbiera, wykorzystuje lub ujawnia dane osobowe użytkownika tylko w przypadkach, gdy jest to słuszne i zgodne z prawem. W większości przypadków LINDT & SPRÜNGLI wymaga wyraźnej zgody użytkownika. Dodatkowo LINDT & SPRÜNGLI będzie przetwarzać dane osobowe użytkownika do celów zgodnych z prawem, do wykonania umowy lub na podstawie prawnie uzasadnionych interesów spółki.

LINDT & SPRÜNGLI poprosi użytkownika o przekazanie dodatkowej zgody, jeśli zajdzie konieczność użycia jego danych osobowych do celów nieobjętych niniejszą Polityką prywatności. Użytkownik nie ma obowiązku udzielania takiej zgody, jeśli jednak jej nie udzieli, jego dostęp do niektórych funkcjonalności może zostać ograniczony. Ponadto, użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.


 

3. W JAKI SPOSÓB LINDT & SPRÜNGLI ZBIERA DANE?

 

3.1 Dane osobowe

Niniejsza Polityka prywatności stosuje się do danych osobowych, które LINDT & SPRÜNGLI zbiera od osób fizycznych lub prawnych z szeregu źródeł (np. witryn, sklepów internetowych, aplikacji mobilnych, stron w mediach społecznościowych, wydarzeń lub działań aktywizujących klienta) oraz, w niektórych przypadkach, od osób trzecich.

 

3.2 Rodzaje zbieranych danych osobowych

LINDT & SPRÜNGLI zbiera jedynie dane osobowe niezbędne do określonego celu. Zbierane są następujące dane osobowe:

Dane osobowe, które użytkownik udostępnia LINDT & SPRÜNGLI bezpośrednio

LINDT & SPRÜNGLI zbiera dane osobowe, gdy użytkownik wnioskuje o informacje o spółce, nabywa jej produkty, rejestruje się w konkursie lub korzysta z firmowej aplikacji. Użytkownik zostanie poinformowany o tym, jakiego rodzaju dane są obowiązkowe, a jakie można podać dobrowolnie. Rodzaje danych osobowych to:

 • Dane do kontaktu, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, zdjęcie oraz informacje demograficzne, takie jak wiek, płeć, liczba osób w gospodarstwie domowym lub lokalizacja.
 • Dane logowania do konta, jeśli użytkownik tworzy konto w Serwisie LINDT & SPRÜNGLI lub wypełnia ankietę (imię i nazwisko, adres e-mail, identyfikator, nazwa użytkownika, hasło i pytanie bezpieczeństwa).
 • Informacje o płatnościach, takie jak imię i nazwisko, numer karty kredytowej, data wygaśnięcia, adres do faktury, jeżeli użytkownik zakupi produkty LINDT & SPRÜNGLI przez Internet lub w jednym ze sklepów spółki.
 • Treści stworzone przez użytkownika, w tym treści (np. zdjęcia, nagrania wideo lub osobiste historie), które użytkownik tworzy i udostępnia poprzez zamieszczenie w Serwisach.
 • Informacje o zatrudnieniu, takie jak życiorysy i referencje, jeżeli użytkownik ubiega się o pracę w LINDT & SPRÜNGLI.
 • Jeżeli użytkownik zezwoli na udostępnienie swojej lokalizacji w celu znalezienia najbliższego sklepu z czekoladą Lindt, dane dotyczące regionu wskazanego przez użytkownika.
 • Dane do wysyłki nagrody, w przypadku wypełnienia ankiety w Serwisie LINDT & SPRÜNGLI (imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, typ urządzenia, rodzaj systemu operacyjnego).

Informacje zbierane automatycznie, gdy użytkownik kontaktuje się z Serwisami.

 • LINDT & SPRÜNGLI wykorzystuje również pliki cookie i inne metody śledzenia, których używa do zbierania określonych rodzajów informacji podczas korzystania przez użytkownika z witryn i aplikacji spółki. Informacje te to m.in. adresy IP, preferencje przeglądarki oraz wyświetlone strony, a także informacje o sposobie poruszania się po witrynie (czasy odwiedzin). Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.
 • LINDT & SPRÜNGLI zbiera dane osobowe z witryn społecznościowych osób trzecich (takie jak funkcja „Lubię to” na Facebooku, funkcja śledzenia na Twitterze lub funkcje YouTube) za pośrednictwem tak zwanych wtyczek społecznościowych. Celem zbierania danych za pośrednictwem wtyczek społecznościowych przez LINDT & SPRÜNGLI jest umożliwienie użytkownikowi udostępniania treści LINDT & SPRÜNGLI na własnych stronach w mediach społecznościowych. Dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie przez usługodawców na ich stronach, a także prawa użytkownika i sposób ustawienia opcji chroniących jego prywatność, znajdują się w informacjach na temat ochrony danych określonych usługodawców. Jeśli użytkownik nie chce, aby LINDT & SPRÜNGLI lub witryny społecznościowe osób trzecich przypisywały dane zebrane za pośrednictwem Serwisów do jego konta w określonym serwisie społecznościowym, musi wylogować się z tego konta przed odwiedzeniem Serwisów.

4. DANE OSOBOWE MAŁOLETNICH

 

Większość Serwisów LINDT & SPRÜNGLI przeznaczona jest do użytku przez osoby dorosłe. W przypadku gdy Serwis oferuje treści dla młodszych odwiedzających, przed zebraniem danych osobowych LINDT & SPRÜNGLI uzyska zgodę rodzica lub opiekuna, gdy uzna, że jest to konieczne, lub gdy wymagają tego odpowiednie przepisy ustaw i rozporządzeń (minimalny wiek samodzielnego wyrażania zgody jest różny w różnych krajach). W przypadku wykrycia, że do LINDT & SPRÜNGLI zostały przesłane dane osobowe małoletnich, nastąpi ich usunięcie z firmowej bazy danych. Rodzice (lub prawni opiekunowie) dziecka mogą skontaktować się z LINDT & SPRÜNGLI i zażądać usunięcia danych lub wykreślenia dziecka z rejestru (dane do kontaktu podano poniżej). W tym celu LINDT & SPRÜNGLI może poprosić o okazanie kopii dokumentu tożsamości potwierdzającego prawa rodzicielskie lub sprawowanie opieki.


5. DLACZEGO LINDT & SPRÜNGLI ZBIERA I WYKORZYSTUJE DANE OSOBOWE?

 

LINDT & SPRÜNGLI zbiera i wykorzystuje dane osobowe w różnych celach. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się każdemu rodzajowi przetwarzania danych (dane do kontaktu podano poniżej). Dane użytkowników zbierane są w następujących celach:

 • umożliwienie utworzenia konta użytkownika i korzystania z niego, w tym korzystanie z programu lojalnościowego powiązanego z kontem. W takich przypadkach LINDT & SPRÜNGLI przetwarza dane użytkownika w celu wykonania umowy lub żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • przetwarzanie i wysyłanie zamówień i zakupów użytkownika. W takich przypadkach LINDT & SPRÜNGLI przetwarza dane użytkownika w celu wykonania umowy lub żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • aktywizacja klienta i oferowanie mu spersonalizowanej usługi konsumenckiej, w tym w celach:

   • wysyłania użytkownikowi zamówionych przez niego informacji, produktów lub próbek. W takich przypadkach LINDT & SPRÜNGLI przetwarza dane na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
   • głębszego zaangażowania użytkownika w korzystanie z produktów i usług spółki, np. poprzez publikowanie jego treści. W takich przypadkach LINDT & SPRÜNGLI przetwarza dane na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • skontaktowanie się z użytkownikiem w związku z jego zapytaniami, skargami lub komentarzami za pośrednictwem poczty elektronicznej, listu, telefonu. W takich przypadkach LINDT & SPRÜNGLI przetwarza dane osobowe użytkownika, w tym ewentualne szczególne kategorie danych osobowych podane przez użytkownika za jego uprzednią zgodą, w celu przetworzenia konkretnego żądania użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • wykorzystanie do organizacji konkursów i promocji, w których użytkownik bierze udział, lub programów lojalnościowych, do których dołączył, w tym:

   • zarządzanie konkursami lub promocjami. W takich przypadkach LINDT & SPRÜNGLI przetwarza dane w celu wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
   • publikacja danych zwycięzców, na podstawie zgody zwycięzcy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO; jeżeli jest to wymagane), obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub prawnie uzasadnionego interesu LINDT & SPRÜNGLI (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); zgodnie z oficjalnymi zasadami lub informacjami udostępnianymi wraz z każdym konkursem/promocją,
   • umożliwienie użytkownikowi uczestnictwa w programie lojalnościowym i kontakt ze spółką w ramach programu. W takich przypadkach LINDT & SPRÜNGLI przetwarza dane na podstawie zgody użytkownika, gdy jest to konieczne, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu realizacji odpowiedniego programu lojalnościowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • kontakt z użytkownikiem w celach prowadzenia marketingu, w tym marketingu bezpośredniego i korzystania z funkcji w sieciach społecznościowych. W poniższych przypadkach użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie takich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO:

   • wysyłanie użytkownikowi biuletynów spółki, jeśli zapisał się do tej usługi,
   • sugerowanie produktów lub usług, które zdaniem spółki mogą zainteresować użytkownika,
   • oferowanie użytkownikowi możliwości wzięcia udziału w konkursach lub promocjach,
   • kontakt z użytkownikiem drogą SMS-ową, jeśli zapisał się do tej usługi. Jeśli zapisanie się nastąpiło za pośrednictwem partnera, użytkownik zostanie poinformowany o jego nazwie.
 • ulepszanie Serwisów LINDT & SPRÜNGLI i/lub ich łączenie z informacjami otrzymywanymi od innych osób, aby zrozumieć potrzeby użytkownika i zapewnić mu lepszą obsługę, w tym dostosować do niego Serwisy i usługi oraz wyświetlać mu reklamy w oparciu o jego zainteresowania. W następujących przypadkach LINDT & SPRÜNGLI ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeśli nie wskazano inaczej:

   • ocena sposobu korzystania z Serwisów z użyciem danych takich jak informacje o logowaniu do konta, korzystanie z komputera i/lub wcześniejsze korzystanie z witryny,
   • ocena korzystania z Serwisów za pomocą narzędzi śledzenia wykorzystywanych na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu LINDT & SPRÜNGLI zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO . Więcej informacji znajduje się w Polityce cookies,
   • ulepszanie produktów i usług z użyciem informacji demograficznych, profilowania konsumentów i opinii konsumentów. W takich przypadkach LINDT & SPRÜNGLI przetwarza dane na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
   • analizowanie skuteczności reklam i promocji spółki za pomocą plików cookie lub narzędzi śledzenia na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu LINDT & SPRÜNGLI zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
   • personalizowanie sposobu korzystania z witryny przez użytkownika z użyciem reklam ukierunkowanych. W takich przypadkach LINDT & SPRÜNGLI przetwarza dane na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Więcej informacji znajduje się w Polityce cookies.
  •  
 • oferowanie funkcji społecznościowych poprzez fora społeczności, program informowania znajomych lub tworzenie sieci kontaktów (Facebook Connect). W takich przypadkach LINDT & SPRÜNGLI przetwarza dane na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • przetwarzanie wniosku użytkownika o zatrudnienie oraz ewentualne ustalenie, czy użytkownik mógłby objąć inne stanowiska wakujące w spółce. W takich przypadkach LINDT & SPRÜNGLI przetwarza dane użytkownika w celu wykonania umowy lub żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub na podstawie zgody użytkownika (jeżeli jest to wymagane) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • zapewnienie ładu wewnętrznego, bezpieczeństwa i zarządzania sprawami. W następujących przypadkach LINDT & SPRÜNGLI ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO: 
   • utrzymywanie rutynowego działania, konserwacja i zabezpieczenie Serwisów LINDT & SPRÜNGLI,
   • prowadzenie badań lub audytów demograficznych,
   • kontakt z użytkownikiem w celu przeprowadzenia badań klientów,
   • zarządzanie ryzykiem, sporami i rejestrami.
 • spełnienie wymogów prawnych i regulacyjnych. W takich przypadkach LINDT & SPRÜNGLI przetwarza dane użytkownika w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na spółce, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

6. DLACZEGO LINDT & SPRÜNGLI PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE INNYM PODMIOTOM?

 

LINDT & SPRÜNGLI nie udostępnia danych osobowych użytkownika osobom trzecim, które zamierzają ich użyć do celów marketingu bezpośredniego, chyba że użytkownik wyraźnie zgodził się na takie udostępnianie.

LINDT & SPRÜNGLI ujawnia dane osobowe użytkownika następującym kategoriom odbiorców:

 • własnym podmiotom powiązanym i wszystkim spółkom z grupy LINDT & SPRÜNGLI,
 • partnerom biznesowym, takim jak licencjobiorcy marki lub współorganizatorzy promocji,
 • usługodawcom świadczącym usługi w imieniu LINDT & SPRÜNGLI,
 • organom publicznym na podstawie właściwych przepisów prawnych oraz potencjalnym nabywcom w celu przeprowadzenia konkretnej transakcji.

Więcej informacji o odbiorcach:

 

 • Podmioty powiązane, spółki Grupy i licencjobiorcy marki obejmują:
  • spółkę otrzymującą zapytania i przekazującą je innej spółce, która jest uprawniona do odpowiedzi na nie,
  • spółkę udostępniającą wniosek o zatrudnienie, w przypadku gdy jest on adresowany do innej spółki,
  • spółkę przenoszącą konto utworzone w jej witrynie firmowej do witryny innej spółki, jeśli zażąda tego użytkownik.
 • Partnerzy handlowi obejmują:
  • podmioty uczestniczące we wspólnej promocji lub programie lojalnościowym i chcące przesyłać użytkownikowi informacje, jeśli wyraził na nie zgodę. Zarówno LINDT & SPRÜNGLI, jak i partner mogą być współadministratorami danych osobowych użytkownika. Do przetwarzania danych osobowych użytkownika przez kontrahenta stosuje się politykę prywatności tego kontrahenta,
  • na żądanie użytkownika LINDT & SPRÜNGLI usunie jego dane osobowe z Serwisów lub zanonimizuje je, chyba że spółka obciążona jest ustawowym obowiązkiem ich zachowania. Użytkownik powinien jednak pamiętać, że jego dane mogą być nadal dostępne we własnych bazach danych partnera, jeśli zostały do niego przesłane zanim LINDT & SPRÜNGLI otrzymała żądanie użytkownika.
 • Usługodawcy obejmują:
  • agencje reklamowe, medialne i marketingowe realizujące i analizujące kampanie LINDT & SPRÜNGLI,
  • firmy pocztowe i logistyczne dostarczające zamówiony przez użytkownika produkt,
  • podmioty przetwarzające dane, działające na zlecenie LINDT & SPRÜNGLI, takie jak agencje pośrednictwa pracy, dostawcy hostingu lub dostawcy bezpieczeństwa,
  • dostawców Internetowych narzędzi analitycznych.
 • Organy publiczne obejmują organy administracji rządowej lub organy ścigania, żądające od LINDT & SPRÜNGLI ujawnienia informacji na podstawie obowiązującego prawa.
 • Potencjalni kupujący obejmują podmioty, na rzecz których LINDT & SPRÜNGLI zbywa całość lub część swojego przedsiębiorstwa lub marki w związku z fuzją, przejęciem kontroli bądź likwidacją danego przedsiębiorstwa lub marki.

Podmioty wskazane powyżej będą przetwarzać dane w swoim zakresie jako niezależni administratorzy danych zgodnie z obowiązującym prawem lub jako podmioty przetwarzające.

LINDT & SPRÜNGLI wymaga, aby takie osoby trzecie, potencjalnie mające siedzibę poza krajem, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisów, przestrzegały wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie danych i wymagań bezpieczeństwa dotyczących danych osobowych użytkownika. Takie osoby trzecie mają obowiązek chronienia prywatności danych w takim samym zakresie, jak LINDT & SPRÜNGLI. Jeśli poziom ochrony danych w którymś z krajów nie odpowiada przepisom o ochronie danych obowiązującym w krajach UE lub Szwajcarii, LINDT & SPRÜNGLI w drodze umowy przez cały czas zapewni taką samą ochronę danych użytkownika jak w Szwajcarii i na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych w USA

Różni usługodawcy zewnętrzni posiadają siedzibę w USA. LINDT & SPRÜNGLI pragnie zwrócić uwagę użytkownikom zamieszkałym lub mającym siedzibę w Szwajcarii/EOG, że organy amerykańskie stosują środki monitorujące, które zasadniczo zezwalają na przechowywanie wszystkich danych osobowych dotyczących osób, których dane zostały przekazane ze Szwajcarii/EOG do USA. Dane przekazywane są bez rozróżnienia, ograniczenia lub wyjątku na podstawie zamierzonego celu i bez obiektywnego kryterium umożliwiającego ograniczenie dostępu do danych przez organy amerykańskie i ich późniejszego wykorzystania do konkretnych, ściśle wskazanych celów, mogących uzasadniać ingerencję w dostęp do danych i ich wykorzystanie. LINDT & SPRÜNGLI pragnie również zwrócić uwagę, że w USA nie istnieją sądowe środki zaradcze pozwalające zainteresowanym osobom ze Szwajcarii lub z terenu objętego EOG na uzyskanie dostępu do odnoszących się do nich danych, poprawienie ich lub usunięcie, jak również brak jest skutecznej ochrony prawnej przed przysługującym organom amerykańskiej administracji prawem dostępu do danych. Bezpośrednio informujemy o tym stanie prawnym i faktycznym osoby zainteresowane, tak aby mogły one podjąć odpowiednio świadomą decyzję co do wyrażenia zgody na wykorzystywanie ich danych.

W szczególności dla użytkowników zamieszkałych w państwach członkowskich UE należy zwrócić uwagę, że z punktu widzenia Unii Europejskiej Stany Zjednoczone nie mają wystarczających poziomów ochrony danych, między innymi ze względu na kwestie wymienione w tej sekcji. W zakresie, w jakim wyjaśniliśmy w niniejszej Polityce Prywatności, że odbiorcy danych (tacy jak Google, Facebook i Twitter) znajdują się w USA, zawrzemy z nimi umowę w celu uwzględnienia odpowiednich środków, zwykle standardowych klauzul umownych i zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

 

Jeśli LINDT & SPRÜNGLI zaoferuje wtyczki do mediów społecznościowych lub jeśli użytkownik połączy swoje Konto z kontami na platformach zewnętrznych takich jak Facebook, LINDT & SPRÜNGLI może zbierać i przetwarzać informacje powiązane z kontem. Jeśli użytkownik połączy się z serwisem Facebook, jego tożsamość w tym serwisie, imię i nazwisko, adres e-mail, lokalizacja, lista znajomych i zdjęcie profilowe będą przechowywane i wykorzystywane w połączeniu z kontem w serwisie Facebook do pełnienia określonych funkcji w Serwisach. Korzystanie przez platformy zewnętrzne z danych zebranych od użytkownika (lub w sposób upoważniony przez użytkownika) podlega zasadom prywatności LINDT & SPRÜNGLI oraz ustawieniom wybranym przez użytkownika w danym serwisie. Dodatkowe informacje można uzyskać po zapoznaniu się z Polityką prywatności danej sieci społecznościowej.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych w USA

Różni usługodawcy zewnętrzni posiadają siedzibę w USA. LINDT & SPRÜNGLI pragnie zwrócić uwagę użytkownikom zamieszkałym lub mającym siedzibę w Szwajcarii/EOG, że organy amerykańskie stosują środki monitorujące, które zasadniczo zezwalają na przechowywanie wszystkich danych osobowych dotyczących osób, których dane zostały przekazane ze Szwajcarii/EOG do USA. Dane przekazywane są bez rozróżnienia, ograniczenia lub wyjątku na podstawie zamierzonego celu i bez obiektywnego kryterium umożliwiającego ograniczenie dostępu do danych przez organy amerykańskie i ich późniejszego wykorzystania do konkretnych, ściśle wskazanych celów, mogących uzasadniać ingerencję w dostęp do danych i ich wykorzystanie. LINDT & SPRÜNGLI pragnie również zwrócić uwagę, że w USA nie istnieją sądowe środki zaradcze pozwalające zainteresowanym osobom ze Szwajcarii lub z terenu objętego EOG na uzyskanie dostępu do odnoszących się do nich danych, poprawienie ich lub usunięcie, jak również brak jest skutecznej ochrony prawnej przed przysługującym organom amerykańskiej administracji prawem dostępu do danych. Bezpośrednio informujemy o tym stanie prawnym i faktycznym osoby zainteresowane, tak aby mogły one podjąć odpowiednio świadomą decyzję co do wyrażenia zgody na wykorzystywanie ich danych.

Zwłaszcza użytkownicy zamieszkali w państwach członkowskich UE powinni pamiętać, że z punktu widzenia Unii Europejskiej USA nie posiada wystarczających poziomów ochrony danych, m.in. ze względu na problemy wspomniane w niniejszym punkcie. W zakresie, w jakim w niniejszej Polityce prywatności wyjaśniono, że odbiorcy danych (w tym Google, Facebook i Twitter) mają siedzibę w USA, LINDT & SPRÜNGLI w drodze umowy lub procedury certyfikacji na podstawie Tarczy Prywatności UE-USA lub Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA zapewni, że dane użytkownika są chronione przez jej kontrahentów na odpowiednim poziomie.

 

Jeśli LINDT & SPRÜNGLI zaoferuje wtyczki do mediów społecznościowych lub jeśli użytkownik połączy swoje Konto z kontami na platformach zewnętrznych takich jak Facebook, LINDT & SPRÜNGLI może zbierać i przetwarzać informacje powiązane z kontem. Jeśli użytkownik połączy się z serwisem Facebook, jego tożsamość w tym serwisie, imię i nazwisko, adres e-mail, lokalizacja, lista znajomych i zdjęcie profilowe będą przechowywane i wykorzystywane w połączeniu z kontem w serwisie Facebook do pełnienia określonych funkcji w Serwisach. Korzystanie przez platformy zewnętrzne z danych zebranych od użytkownika (lub w sposób upoważniony przez użytkownika) podlega zasadom prywatności LINDT & SPRÜNGLI oraz ustawieniom wybranym przez użytkownika w danym serwisie. Dodatkowe informacje można uzyskać po zapoznaniu się z Polityką prywatności danej sieci społecznościowej.


7. W JAKI SPOSÓB I JAK DŁUGO LINDT & SPRÜNGLI PRZECHOWUJE I ZABEZPIECZA DANE?

 

LINDT & SPRÜNGLI stosuje wszystkie zasadne środki organizacyjne i techniczne celem ochrony przechowywanych danych osobowych przed utratą, nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem bądź innym niewłaściwym wykorzystaniem.

Dane osobowe będą sprzedawane, udostępniane bądź w inny sposób ujawniane lub przekazywane osobom trzecim jedynie w sposób wskazany w niniejszej Polityce prywatności.

LINDT & SPRÜNGLI przechowuje dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do danego celu, na przykład wysłania użytkownikowi biuletynu i innej korespondencji marketingowej, odpowiedzi na zapytania, rozwiązania problemów bądź świadczenia nowych lub ulepszonych usług, jak również zgodnie z wymaganiami prawnymi. LINDT & SPRÜNGLI ma prawo przechowywać te dane przez zasadny okres po zaprzestaniu przez użytkownika korzystania z jej Serwisów. Po określonym czasie LINDT & SPRÜNGLI zniszczy lub usunie te dane w sposób bezpieczny, chyba że istnieje prawny obowiązek ich dalszego przechowywania.

W szczególności LINDT & SPRÜNGLI przechowuje dane osobowe jedynie tak długo jak jest to konieczne do:

 1. świadczenia usług, o które użytkownik zawnioskował lub na które wyraził zgodę w zakresie wskazanym powyżej;
 2. korzystania z usług śledzenia, reklamy i analizy w zakresie prawnie uzasadnionych interesów prawnych LINDT & SPRÜNGLI.

Zasadniczo obowiązują następujące okresy przechowywania:

 1. dane osobowe z konta użytkownika: nie dłużej niż 3 miesiące od momentu usunięcia konta przez użytkownika; po tym okresie LINDT & SPRÜNGLI będzie przechowywać tylko te dane, które są niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych lub podatkowych.
 2. dane osobowe związane z zamówieniami: przez okres przedawnienia przewidziany przez obowiązujące prawo.
 3. dane osobowe z podań o pracę składanych online: tak długo jak jest to uzasadnione na potrzeby wniosku o zatrudnienie użytkownika, biorąc pod uwagę potrzeby LINDT & SPRÜNGLI udzielania odpowiedzi na na zapytania lub rozwiązywania problemów oraz przestrzegania wymogów prawnych wynikających z obowiązującego prawa. Za zgodą użytkownika, LINDT & SPRÜNGLI może przechowywać te dane przez dłuższy okres, na przykład w celu umożliwienia skontaktowania się z użytkownikiem w przypadku możliwości zatrudnienia na odpowiednim stanowisko w przyszłości.
 4. dane osobowe dla celów marketingowych: do momentu wycofania zgody przez użytkownika lub do momentu sprzeciwu użytkownika wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych.
 5. dane osobowe użytkowników biorących udział w konkursie LINDT & SPRÜNGLI: przez okres przedawnienia przewidziany przez obowiązujące prawo.
 6. dane osobowe użytkowników wnioskujących o informacje, wysyłających korespondencję, skargi lub zapytania do LINDT & SPRÜNGLI: do czasu ostatecznego załatwienia wniosku/skargi, a następnie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, są przechowywane przez LINDT & SPRÜNGLI w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu spółki (np. na potrzeby obrony w przypadku skarg lub zapytań).

LINDT & SPRÜNGLI stosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które wydają się spółce właściwe, aby chronić przechowywane dane użytkownika przed manipulacją, częściowa lub całkowitą utratą oraz nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Środki bezpieczeństwa są stale aktualizowane zgodnie z rozwojem technologicznym.

LINDT & SPRÜNGLI bardzo poważnie podchodzi również do ochrony własnych danych wewnętrznych spółki. Pracownicy LINDT & SPRÜNGLI i zaangażowani przez spółkę usługodawcy są zobowiązani do zachowania poufności i przestrzegania przepisów o ochronie danych. Ponadto zapewnia się im dostęp do danych osobowych tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne.

 


8. JAKIE PRAWA MA UŻYTKOWNIK?

 

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych. Użytkownik ma następujące prawa:

Prawo dostępu: Użytkownik ma prawo zażądania wglądu w swoje dane osobowe zapisane przez LINDT & SPRÜNGLI w dowolnym momencie i bezpłatnie, jeżeli spółka przetwarza te dane. Użytkownik może sprawdzić, które z jego danych osobowych są przetwarzane przez LINDT & SPRÜNGLI i czy spółka korzysta z nich zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Prawo do sprostowania: Użytkownik ma prawo do tego, aby jego nieprawidłowe lub niekompletne dane osobowe zostały poprawione oraz do otrzymania informacji o tym poprawieniu. W takim przypadku LINDT & SPRÜNGLI informuje odbiorców tych danych o dokonanych poprawkach, chyba że jest to niemożliwe lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem.

Prawo do usunięcia: Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych w określonych okolicznościach. W indywidualnych przypadkach, prawo do usunięcia może zostać wyłączone.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: Pod pewnymi warunkami użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych: W pewnych okolicznościach, użytkownik ma prawo do otrzymania danych osobowych, które zostały dostarczone spółce, bezpłatnie i w czytelnym formacie.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do kompetentnego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Prawo do wycofania zgody: Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Czynności przetwarzania dokonane w przeszłości na podstawie zgody użytkownika przed jej wycofaniem nie staną się jednak niezgodne z prawem w wyniku wycofania zgody.

 

Użytkownik może skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z LINDT & SPRÜNGLI poprzez formularz internetowy: lindt.pl/kontakt. Jeśli użytkownik posiada konto w Serwisach LINDT & SPRÜNGLI, może użyć odpowiednich opcji bezpośrednio na jego koncie oraz zmienić np. preferencje zapisania/wypisania.


9. KONTAKT Z LINDT & SPRÜNGLI

 

Spółka Lindt & Sprüngli (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 1 (02-797) jest operatorem niniejszej Witryny i Serwisów wskazanych w Polityce prywatności. Lindt & Sprüngli pełni rolę „administratora danych” w stosunku do danych osobowych, które przetwarza w ramach opisanych w Polityce prywatności oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

W przypadku gdy użytkownik obawia się ewentualnej ingerencji w swoją prywatność lub niewłaściwego wykorzystania swoich danych osobowych przez LINDT & SPRÜNGLI, bądź jeśli ma pytania lub uwagi, może skontaktować się ze spółką poprzez formularz internetowy: lindt.pl/kontakt bądź pisemnie pod adresem wskazanym powyżej.

 

© Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 2019