0

Zobowiązanie Lindt & Sprüngli do postępowania w sposób zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju

Hodowcy kakao, krów mlecznych czy wanilii to tylko niektórzy spośród naszych partnerów umożliwiający Mistrzom Czekolady LINDT tworzenie wyjątkowej czekolady. Wszystkich naszych partnerów traktujemy z należytym szacunkiem. Dlatego właśnie przy pozyskiwaniu surowców służących do produkcji czekolady wysokiej jakości przestrzegamy najwyższych standardów w zakresie etyki i zrównoważonego rozwoju.

Schokolade Bauern beim nachhaltigen Anbau
Verpacken der nachhaltigen Schokolade

Prowadzenie działalności w sposób przyjazny dla środowiska i odpowiedzialny społecznie to istotny warunek trwałego sukcesu przedsiębiorstwa. Tu w Lindt & Sprüngli głęboko w to wierzymy. Dlatego wszystkie procesy w produkcji czekolady LINDT realizujemy z najwyższą dbałością o jakość i środowisko naturalne – od zakupu najlepszych surowców po produkcję czekoladek rozpływających się w ustach.
Nasze zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju można podzielić na trzy obszary:

1) Zrównoważone pozyskiwanie surowców:
W celu zapewnienia zrównoważonych dostaw kluczowych zasobów Lindt & Sprüngli dąży do budowania długotrwałej współpracy z dostawcami i zapewniania identyfikowalności surowców. Stanowi to klucz do zrównoważonego pozyskiwania surowców oraz istotny krok w kierunku poprawy warunków pracy i stanu środowiska u dostawców. Takie podejście umożliwia Lindt & Sprüngli poznanie hodowców i farmerów, którzy dostarczają surowce oraz monitorowanie ich działalności. Firma próbuje także ograniczać udział pośredników, umożliwiając producentom otrzymanie godziwego wynagrodzenia za produkty wysokiej jakości.

2) Zrównoważona produkcja:
Lindt & Sprüngli stawia na zaangażowanych pracowników i poszanowanie środowiska naturalnego. W tym zakresie nieustannie dąży do zmniejszania zużycia wartościowych zasobów w postaci energii i wody. Szczególną uwagę firma zwraca na ciągłą redukcję emisji gazów cieplarnianych, realizując lokalne programy w zakładach produkcyjnych i optymalizując trasy przewozu składników i produktów końcowych. Naszym pracownikom pragniemy zapewnić bezpieczne środowisko pracy oraz wysoki poziom zadowolenia. Globalne programy BHP, lokalne programy rozwoju osobistego oraz regularne globalne ankiety pracownicze stanowią ramy do nieustannego doskonalenia. Polityki Grupy definiują nasze wymogi globalne, natomiast poszczególne podmioty zależne odpowiadają za realizację działań na rzecz środowiska lub pracowników.

3) Zrównoważona konsumpcja:
Lindt & Sprüngli ma zobowiązania wobec swoich klientów i konsumentów. Od surowców aż po produkt końcowy przestrzegamy wysokich standardów jakości w zakresie bezpieczeństwa żywności i prawidłowego etykietowania i stosujemy podejście ukierunkowane na konsumenta. Produkt opuszcza zakład produkcyjny wyłącznie, gdy firma jest przekonana, że spełnia on surowe wymogi jakościowe, a jego stan jest idealny. Lindt & Sprüngli będzie kontynuować swoje starania w obszarze badań i rozwoju oraz pakowania i logistyki we współpracy z partnerami handlowymi, tak by ta cenna jakość została zachowana aż po dom konsumenta. Wszelkie wdrożone środki są nieustannie weryfikowane i doskonalone, dzięki czemu konsumenci mogą cieszyć się naszymi produktami i darzyć nas zaufaniem.

OCHRONA PRZYSZŁOŚCI KAKAO

Kakao to nasz najważniejszy składnik. Ogromnym wyzwaniem jest zapewnienie jego dostępności w przyszłości – w doskonałej jakości, jakiej wymagamy, i w dostatecznych ilościach. Kluczowe znaczenie ma w tym kontekście program zrównoważonego pozyskiwania surowców pod nazwą Program Lindt & Sprüngli na rzecz upraw, ukierunkowany na podwyższanie jakości ziaren i plonu. Aby zrealizować ten cel, wspieramy hodowców kakaowca w ich pracy, np. poprzez szkolenia czy projekty infrastrukturalne. Tym samym przyczyniamy się jednocześnie do poprawy ich warunków pracy i życia oraz do tego, by uprawa kakaowca była dla nich atrakcyjna. Dlatego też, aby strzec przyszłości kakao, Lindt & Sprüngli od lat współpracuje z lokalnymi partnerami w krajach pochodzenia kakao.

Ein Bauer bei seinen Kakaobäumen

PODEJMOWANIE WYZWAŃ DZIĘKI PIONIERSKIM PRZEDSIĘWZIĘCIOM

W ramach Program Lindt & Sprüngli na rzecz upraw już odnieśliśmy znaczne sukcesy w zakresie projektów pionierskich w branży, nie tylko w Ghanie, skąd pochodzi znaczny odsetek naszych ziaren kakaowca wysokiej jakości, gdzie program wprowadzono po raz pierwszy w 2008 r., ale także w innych krajach, m.in. w Ekwadorze, na Madagaskarze, w Papui-Nowej Gwinei oraz na Dominikanie, gdzie program jest realizowany od 2014 r. Firma podjęła świadomą decyzję, by nie pozyskiwać surowca z Wybrzeża Kości Słoniowej ze względu na warunki niesprzyjające odpowiedzialnym dostawom oraz na wysokie ryzyko podejmowania pracy przez dzieci. Dążymy do podwyższania jakości upraw i poprawy sytuacji hodowców i ich rodzin, a także w szczególności zwracamy uwagę na niezatrudnianie dzieci. Podstawą naszego sukcesu jest tzw. identyfikowalność kakao. Oznacza to, że wiemy, z jakiej wioski pochodzi każdy otrzymany przez nas worek kakao. Bo tylko wtedy możemy zapewnić, aby surowiec ten spełniał nasze standardy jakości. I jedynie wówczas możemy pomagać w lokalnym doskonaleniu praktyk uprawy kakao i zwiększaniu wysokości plonu.

Zwei zufriedene Einwohner bei ihrer Trinkwasserquelle

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W POZYSKIWANIU SUROWCÓW

Nasze czekolady oprócz kakao zawierają także inne wysokiej jakości składniki, m.in. mleko, migdały, orzechy laskowe, wanilię i cukier. Zapewniamy odpowiedzialny proces zakupowy również w pozyskiwaniu tych surowców oraz materiałów opakowaniowych. Długotrwała współpraca np. z lokalnymi producentami mleka i cukru umożliwia budowanie zaufania w relacjach z dostawcami. W miarę możliwości dokonujemy zakupów w pobliżu zakładów produkcyjnych. W ten sposób staramy się ograniczać koszty transportu oraz emisje gazów cieplarnianych, szkodliwych dla klimatu. Takie rozwiązanie ma również pozytywny wpływ na gospodarkę lokalną.

ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA CZEKOLADY

Po dotarciu wysokiej jakości materiałów do Lindt & Sprüngli zapewniamy ich przetwarzanie według nowoczesnej technologii. Mając na uwadze troskę o środowisko naturalne w produkcji czekolady, nieustannie pracujemy nad redukcją zużycia energii i wody, dążąc do wykorzystywania energii w sposób coraz bardziej przyjazny dla środowiska. Dlatego też realizujemy projekty i uczestniczymy w inicjatywach międzynarodowych takich jak „Carbon Disclosure Project”. Więcej informacji o tym projekcie oraz o innych przedsięwzięciach Lindt & Sprüngli można znaleźć na stronie Lindt & Sprüngli w sekcji poświęconej członkostwu w organizacjach i projektach międzynarodowych.

Jednocześnie dokładamy starań, by spełniać wysokie oczekiwania konsumenta. Działania prośrodowiskowe Lindt & Sprüngli oraz sprecyzowane cele i regularne kontrole umożliwią nam realizację własnych wysokich norm w obszarze ochrony środowiska. Wszyscy pracownicy mają istotny wkład w sukces naszej firmy. Zawdzięczamy go m.in. Mistrzom Czekolady LINDT – ich badawczemu spojrzeniu, niezrównanemu wyczuciu smaku oraz znajomości wszelkich niuansów i udoskonaleń dotyczących przetwarzania kakao i czekolady. A także ich pasji, wyczuwalnej w każdym kawałku czekolady LINDT, który opuszcza naszą fabrykę. Aby zachować ten stan, dbamy o atrakcyjne środowisko pracy. Najlepsze wyniki w zakresie jakości możemy uzyskać wyłącznie, jeżeli mamy zadowolonych pracowników.

ZAPEWNIANIE TRWAŁEJ JAKOŚCI OD POCZĄTKU DO KOŃCA

Mamy wielkie zobowiązanie nie tylko wobec naszych dostawców i pracowników, ale także naszych konsumentów. Jako producent jednej z najlepszych czekolad na świecie nie idziemy na żadne ustępstwa w obszarze jakości i bezpieczeństwa żywności. Dzięki szerokiej sieci specjalistów nasze produkty spełniają najwyższe standardy jakości – od składników po gotową czekoladę LINDT. Ponieważ cały proces produkcyjny, od początku do końca, znajduje się pod naszą kontrolą, możemy zagwarantować najwyższą możliwą jakość i kompleksowe zobowiązanie do przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że pełnię smaku i radości można uzyskać wyłącznie, gdy jakość idzie w parze z odpowiedzialnym podejściem do człowieka i przyrody.

LINDT Difference

Dlaczego czekolada LINDT jest tak wyjątkowa?

Sprawdź!

LINDT Difference

Dlaczego czekolada LINDT jest tak wyjątkowa?

Sprawdź!