0

Zrównoważone pozyskiwanie kakao

Ein Bauer bei seinen Kakaobäumen

Wiele łączy Lindt & Sprüngli i Ghanę. Z tego zachodnioafrykańskiego kraju pochodzi większość kakao wykorzystywanego w produkcji czekolady LINDT. Lokalni rolnicy od pokoleń zajmują się uprawą tych cenionych owoców.

Cocoa Farming Logo

Lindt & Sprüngli od lat zajmuje się poszukiwaniem najlepszych sposobów na uprawę kakaowców i poprawę jakości życia rolników. W 2008 r. nastąpił przełom: Lindt & Sprüngli uruchomiła pionierski projekt, stanowiący zalążek obecnego programu wsparcia rolnictwa, Lindt & Sprüngli Farming Program. Poprzez program wsparcia rolnictwa Lindt & Sprüngli zamierza poprawić trudne warunki życia i pracy rolników w Ghanie i w pozostałych krajach, gdzie program został uruchomiony.

Od tamtego czasu trwają prace nad odpowiedzialną organizacją pozyskiwania kakao. Organizacja ta obejmuje cztery etapy:

1. Pierwszym z nich jest możliwość śledzenia pochodzenia towaru i zorganizowanie fermerów. Oznacza to, że wiadomo dokładnie, skąd pochodzą zakupione przez nas ziarna kakaowca. Do określenia pochodzenia towaru służą kody na workach – dzięki nim wiadomo, kto wyhodował i dostarczył ziarna. Pozwala to umocnić pozycję rolników. Jeżeli firma Lindt & Sprüngli oraz jej partnerzy znają swoich rolników, mogą mieć bardziej konkretny wpływ na poprawę warunków ich życia.

Eine Stapel Kakaobohnensäcke mit gut sichtbaren Nachverfolgungsetiketten
Ein Stapel Kakaobohnensäcke

2. Drugim etapem jest szkolenie, transfer wiedzy i wewnętrzny monitoring. Dzięki działaniom wspierającym rolnicy mogą stale pracować nad swoimi metodami uprawy kakaowców i ulepszać sposoby przetwarzania kakao aż do samych dostaw. Ponieważ kwestie społeczne i ekologiczne z czasem kiełkują w umysłach rolników, dużą nadzieję pokładamy w tak zwanych polowych szkołach rolniczych. Rolników uwrażliwia się na kwestie związane z zatrudnianiem dzieci, bezpieczeństwem pracy oraz ekologią. Jednocześnie uzyskują oni wiedzę rolniczą niezbędną do zwiększenia pozyskiwanych plonów. Poprzez systematyczną analizę informacji z wewnętrznego systemu monitoringu możemy zmierzyć faktyczne postępy poczynione w obszarach praktyk rolniczych, społecznych i ekologicznych.

Bauern beim Ernten der Kakaofrüchte
Afrikanische Bauern beim Trocken der Kakaobohnen

3. Trzeci etap obejmuje inwestowanie i rozwój społeczności: Lindt & Sprüngli inwestuje w rozwój rolników i ich społeczności. Rolnicy uzyskują na przykład dostęp do wiedzy i nowych roślin. Rozwój społeczności wspierany jest poprzez działania w obszarze infrastruktury lokalnej, na przykład budowanie studni głębinowych, zapewniających dostęp do czystej wody pitnej, oraz rozdawanie moskitier.

Kleine Kakaopflanzen
Zwei zufriedene Einwohner bei ihrer Trinkwasserquelle

4. Czwartym elementem jest weryfikacja i ciągły rozwój. System oraz praktyki rolników oceniane są przez niezależnych i uznanych audytorów. Daje to klientom pewność, że Lindt & Sprüngli stale pracuje nad poprawą praktyk rolników zajmujących się uprawą kakaowców.

Te cztery etapy stanowią solidną podstawę dla odpowiedzialnego pozyskiwania kakao. Są również podstawą Lindt & Sprüngli Farming Program. Wszyscy na tym zyskują. Rolnicy mogą zwiększyć pozyskiwane plony, a tym samym – na dłuższą metę – zwiększyć swoje dochody, oferując wysokiej jakości ziarna kakaowca wykorzystywane później w czekoladach LINDT. Korzyści odczuwa również środowisko. Rolnicy szkolą się, dzięki czemu zmniejszany jest efekt, jakie rolnictwo wywiera na ziemię, powietrze, wodę i zwierzęta. Klienci i konsumenci mogą wierzyć, że Lindt & Sprüngli bardzo poważnie traktuje temat zrównoważonego rozwoju, a warunki socjalne indywidualnych rolników oraz ich wiosek stale się poprawiają.

Koncentracja na Ghanie

Wybrzeże Kości Słoniowej i Ghana to dwa najważniejsze kraje na świecie z punktu widzenia produkcji kakao. Ponad połowa światowych zbiorów kakao pochodzi z tych dwóch zachodnioafrykańskich krajów. Ponieważ warunki dla pozyskiwania wysokojakościowego kakao w zrównoważony sposób są lepsze w Ghanie niż na Wybrzeżu Kości Słoniowej, od 2005 r. w czekoladach LINDT wykorzystywane są tylko ziarna kakaowca z Ghany. Jakość ziaren jest tam wyższa, a ryzyko zatrudnienia dzieci mniejsze, ponieważ rynek kakao w Ghanie od lat jest ściśle regulowany. Ustalana przez rząd, minimalna cena płatna za kakao daje większe bezpieczeństwo i zapewnia stabilny przychód. To właśnie z powyższych powodów wprowadzono Program Lindt & Sprüngli – najpierw w Ghanie w 2008 r., a następnie os 2014 r. w innych krajach, z których Lindt & Sprüngli pozyskuje kakao.

Kakaopflanzenblätter

Dobrowolna składka

Opracowywanie takich konkretnych projektów dla rolników i poprawa warunków ich życia jest możliwa dzięki dobrowolnej składce, którą płacimy za każdą tonę kakao zakupionego w Ghanie do produkcji czekolady LINDT. Składkę tę wykorzystuje się lokalnie do poprawy warunków życia i pracy rolników. Szczególnie istotne są tu projekty związane z edukacją i dalszym szkoleniem rolników.

Kakaowce to wrażliwe drzewa, o które trzeba dbać i troszczyć się – tylko wtedy produkują wysokiej jakości ziarna, które można przetworzyć w doskonałą czekoladę LINDT.

Odpowiednie traktowanie tych drzew, prowadzenie zbiorów w odpowiednim czasie wymaga i przeprowadzanie pierwszych etapów przetwarzania ziaren wymaga dużej wiedzy. Nasi lokalni partnerzy pracują więc razem z rolnikami, by zapewnić wysoką jakość kakao. Z tego powodu szkolimy rolników w zakresie praktyk rolniczych. Mogą dzięki temu pracować bardziej wydajnie, poprawić jakość otrzymywanych ziaren i zwiększyć swoje plony. Dodatkowo dużą wagę przywiązujemy do szkoleń związanych z bezpieczeństwem pracy, uczciwymi warunkami pracy oraz zachowaniami ekologicznymi.

Czysta woda pitna i dostęp do edukacji

Nie wystarczy zainwestować w wykształcenie i szkolenie rolników. Równie ważne są działania, mające poprawić warunki ich życia oraz infrastrukturę. Przykładem jest kwestia dostępu do czystej wody pitnej lub edukacji szkolnej, który często jest utrudniony. Szerzą się choroby tropikalne takie jak malaria. Wiele projektów wdrażanych przez Lindt & Sprüngli wraz z lokalnym partnerem ma na celu zwalczenie tych trudności. Wsparcie w postaci rozdawania tysięcy moskitier oraz budowania studni pomaga chronić zdrowie mieszkańców wiosek. W 2008 r. odbudowano również i zmodernizowano zniszczoną szkołę. Zorganizowano również nowe centra szkoleniowe, tak zwane Wiejskie Centra Zasobów. Oferują one rolnikom dostęp do szkoleń, zapewniając jednocześnie dzieciom możliwość korzystania z komputerów, Internetu i nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

Neue Trinkwasserquelle in einem Dorf
Schüler mit Computer in der Klasse

Rozszerzanie modelu sukcesu

Lindt & Sprüngli Farming Program, wywodzący się z projektu ghańskiego, to specjalnie opracowany program, mający na celu odpowiedzialne i zrównoważone pozyskiwanie kakao. Program skupia się na stałym rozwoju i konkretnych działaniach wspierających. Ponieważ model się sprawdza, program zostanie rozszerzony na inne miejsca pochodzenia kakao. Do 2020 r. ma objąć wszystkie miejsca, z których pozyskujemy kakao.

LINDT Difference

Dlaczego czekolada LINDT jest tak wyjątkowa?

SPRAWDŹ!

LINDT Difference

Dlaczego czekolada LINDT jest tak wyjątkowa?

SPRAWDŹ!