0

Edukacja dla dzieci, szkolenie dla rolników

Schule mit Schülern

Dzisiaj czternastoletni Osman Mamutu lubi szkołę dużo bardziej niż kiedyś. Z kolei 29-letni rolnik Bonsu Osai osiągnął w zeszłym roku czterokrotnie większe zbiory ziaren kakaowca.

Co wspólnego miała z tym czekolada LINDT? Okazuje się, że całkiem sporo.

Osman Mamutu zazdrościł dzieciom ze swojego regionu, które chodziły do szkoły prywatnej – miały one dostęp do komputerów i uczyły się wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Rodziców Osmana Mamutu – rolników zajmujących się uprawą kakaowców – nie stać było na posłanie syna do szkoły prywatnej.

Schüler in Schuluniform in der Klasse

Dostęp do komputera

Dziś w Assin Fosu, ghańskiej gminie, w której mieszka Osman, dostęp do komputera nie jest już przywilejem nielicznych. Dzięki tak zwanemu Wiejskiemu Centrum Zasobów zbudowanemu przez Lindt & Sprüngli z pomocą lokalnego partnera Source Trust, Osman i inne dzieci uczęszczające do jego szkoły także mają możliwość korzystania z komputerów. Wiejskie Centra Zasobów to centra szkoleniowe wyposażone w komputery i drukarki, stworzone w ramach programu Lindt & Sprüngli Farming. Wiejskie Centra Zasobów finansowane są ze składki płatnej za każdą tonę kakao kupionego w Ghanie do produkcji czekolady LINDT.

Schüler mit Computer in der Klasse

Centra powstają w gimnazjach wiejskich, które nie miały dotychczas dostępu do technologii informacyjnych. Pomieszczenia zlokalizowane w kontenerach wyposażone są w komputery, dostęp do Internetu, drukarki, stoliki i krzesła. W ciągu dnia nauczyciele i uczniowie korzystają z centrów podczas lekcji oraz w czasie wolnym. Dyrektor gimnazjum w Assin Fosu, Joseph Albert Appiah, doskonale pamięta czasy sprzed powstania centrum, zorganizowanego z pomocą naszego lokalnego partnera Source Trust. „Większość rodziców naszych uczniów to rolnicy. Praktycznie nikt nie ma swojego komputera, dlatego dzieci nie wiedzą też, jak z niego korzystać. Teraz wszyscy nasi uczniowie mają dostęp do komputerów i uczą się obsługi Worda, Excela i innych programów”. Appiah jest przekonany, że „umiejętność obsługi komputera to ważny czynnik, który wpłynie w przyszłości na możliwość znalezienia przez uczniów dobrej pracy”.

Otwarte drzwi dla rolników

Wieczorami i w weekendy centra otwierają swoje drzwi dla rolników. Na wszystkich komputerach zainstalowano oprogramowanie szkoleniowe w Twi – lokalnym języku. Z filmów wideo użytkownicy mogą dowiedzieć się, jak odpowiednio dbać o kakaowce, jak radzić sobie z chorobami drzew i jak unikać na plantacjach zjawiska nielegalnego zatrudniania dzieci. Wielu rolników nie miało dostępu do edukacji ze względu na analfabetyzm. Audiowizualne materiały szkoleniowe pozwalają wypełnić tę lukę, oferując rolnikom zrozumiałe treści, które można bezpośrednio przenieść na grunt codziennej pracy.

szkoleniowym – to się nazywa sukces! Historii takich, jak ta Bonsu Osai, jest więcej. Wszystkie one potwierdzają, że dostęp do informacji i wiedzy specjalistycznej pomaga rolnikom poprawić jakość kakao i zwiększyć otrzymywane plony. Do końca roku 2013 składki wpłacane na fundusz programu za każdą tonę kupionego kakao pokryły koszty budowy ponad 20 takich Wiejskich Centrów Zasobów.

Wiejskie Centra Zasobów sfinansowano z funduszu programu Lindt & Sprüngli Farming. Więcej informacji o zaangażowaniu Lindt & Sprüngli w kwestie zrównoważonego rozwoju znajduje się na stronie Lindt & Sprüngli w sekcji poświęconej zrównoważonemu rozwojowi.

Glückliche Schülerin in der Klasse
Bauer in seiner Kakaoplantage