0

Edukacja dla dzieci, szkolenie dla rolników

Schule mit Schülern

Czternastoletni Osman Mamutu zazdrościł dzieciom ze swojego regionu, które chodziły do szkoły prywatnej – miały one dostęp do komputerów i uczyły się wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Rodziców Osmana Mamutu – rolników zajmujących się uprawą kakaowców – nie stać było na posłanie syna do szkoły prywatnej

Dzisiaj Osman Mamutu lubi szkołę dużo bardziej niż kiedyś. Z kolei 29-letni rolnik Bonsu Osai osiągnął w zeszłym roku czterokrotnie większe zbiory ziaren kakaowca. To jest możliwe dzięki osiągnięciom Lindt & Sprüngli.

Schüler in Schuluniform in der Klasse

Dostęp do komputera

Dzięki tak zwanemu Wiejskiemu Centrum Zasobów zbudowanemu przez Lindt & Sprüngli w Assin Fosu, ghańskiej gminie, w której mieszka Osman, on i inne dzieci uczęszczające do jego szkoły mają możliwość korzystania z komputerów. Wiejskie Centra Zasobów to centra szkoleniowe wyposażone w komputery i drukarki, stworzone w ramach programu Lindt & Sprüngli Farming. Wiejskie Centra Zasobów finansowane są ze składki płatnej za każdą tonę kakao kupionego w Ghanie do produkcji czekolady LINDT.

Schüler mit Computer in der Klasse

Centra powstają w gimnazjach wiejskich, które nie miały dotychczas dostępu do technologii informacyjnych. Pomieszczenia są wyposażone w komputery, dostęp do Internetu, drukarki, stoliki i krzesła. W ciągu dnia nauczyciele i uczniowie korzystają z centrów podczas lekcji oraz w czasie wolnym. Dyrektor gimnazjum w Assin Fosu, Joseph Albert Appiah, doskonale pamięta czasy sprzed powstania centrum: „Większość rodziców naszych uczniów to rolnicy. Praktycznie nikt nie ma swojego komputera, dlatego dzieci nie wiedzą też, jak z niego korzystać. Teraz wszyscy nasi uczniowie mają dostęp do komputerów i uczą się obsługi Worda, Excela i innych programów”. Appiah jest przekonany, że „umiejętność obsługi komputera to ważny czynnik, który wpłynie w przyszłości na możliwość znalezienia przez uczniów dobrej pracy”.

Otwarte drzwi dla rolników

Wieczorami i w weekendy centra otwierają swoje drzwi dla rolników. Na wszystkich komputerach zainstalowano oprogramowanie szkoleniowe w Twi – lokalnym języku. Z filmów wideo użytkownicy mogą dowiedzieć się, jak odpowiednio dbać o kakaowce, jak radzić sobie z chorobami drzew i jak unikać na plantacjach zjawiska nielegalnego zatrudniania dzieci. Wielu rolników nie miało dostępu do edukacji ze względu na analfabetyzm. Audiowizualne materiały szkoleniowe pozwalają wypełnić tę lukę, oferując rolnikom zrozumiałe treści, które można bezpośrednio przenieść na grunt codziennej pracy.

Bonsu Osai jest jednym z wielu rolników, któremu dzięki oferowanym szkoleniom udało się czterokrotnie zwiększyć urodzaj: „ Już mi się udało zrealizować dużo tego, czego się nauczyłem z filmów. W zeszłym roku udało mi się zwiększyć zbiory z moich pól z 5 do 20 worków kakao.” Historii takich, jak ta Bonsu Osai, jest więcej. Wszystkie one potwierdzają, że dostęp do informacji i wiedzy specjalistycznej pomaga rolnikom poprawić jakość kakao i zwiększyć otrzymywane plony.

Glückliche Schülerin in der Klasse
Bauer in seiner Kakaoplantage