0

Pionierskie projekty dotyczące zrównoważonej uprawy kakaowców

Kakaofrüchte am Baum

65-letni Kwame Osei marzy, by pewnego dnia jego najmłodsza córka przejęła jego plantację kakaowców w Ghanie. Wiele wskazuje na to, że tak się stanie: innowacyjne modele pozyskiwania składników, takie jak Lindt & Sprüngli Farming Program, sprawiają, że rolnictwo znów staje się atrakcyjne.

Bauer in seiner Kakaoplantage

Kwame Osei jest jednym z ponad 42 000 ghańskich rolników małorolnych, którzy dostarczają kakao do produkcji czekolady LINDT. Ten jakże istotny dla produkcji czekolady składnik bierze się z upraw zlokalizowanych na wąskim pasie wokół równika. Mimo intensywnej i sumiennej pracy, wielu rolników żyje w warunkach skrajnej biedy. Nietransparentne kanały handlowe z wieloma pośrednikami, małe pola uprawne, niewystarczającą znajomość technik uprawy, brak dostępu do informacji, starzenie się aktualnego drzewostanu oraz fakt, że drzewa są trudne w utrzymaniu, przyczyniają się do niskich dochodów rolników. Z tego powodu wielu z nich zupełnie odwraca się od rolnictwa.

Afrikanische Bauern beim Trocken der Kakaobohnen
Bauern beim Ernten der Kakaofrüchte

Śledzenie pochodzenia jako element modelu pozyskiwania składników

Aby walczyć z tymi trudnościami, Lindt & Sprüngli, producent czekolady LINDT, od kilku lat stara się blisko współpracować z rolnikami w regionach, w których panują najlepsze warunki do uprawy kakaowców. W Ghanie, skąd pochodzi większość kakao wykorzystywanego w czekoladach LINDT, opracowano w tym celu specjalny model pozyskiwania składników. Jego celem jest poprawa sytuacji rolników oraz zwiększenie atrakcyjności uprawy kakaowców – to dzięki tym działaniom w przyszłości ma nie zabraknąć kakao odpowiedniej jakości i w odpowiedniej ilości. Liczymy, że wraz z poprawą warunków życia rolników i ich społeczności, polepszą się warunki ich pracy i zmniejszy się ryzyko zatrudniania dzieci. Wraz z Armajaro, partnerem Lindt & Sprüngli w obszarze łańcucha dostaw w Ghanie, oraz państwową ghańską organizacją zwaną Ghańską Radą Kakao, utworzono w 2008 roku system służący do śledzenia pochodzenia kakao. Dzięki niemu wiemy, skąd pochodzą zakupione ziarna kakaowca. Ta przejrzystość działań pozwala dbać o jakość kakao i tworzy obraz lokalnych warunków uprawy kakaowców, zarówno tych socjalnych, jak i ekologicznych. To z kolei umożliwia udzielanie rolnikom konkretnego wsparcia. Śledzenie pochodzenia stanowi zatem klucz do zapewnienia, że obecnie i w przyszłości będziemy pozyskiwać kakao w sposób zrównoważony.

Udzielanie rolnikom i ich rodzicom konkretnego wsparcia

Dzięki temu modelowi pozyskiwania kakao, życie rolników i ich społeczności lokalnych poprawia się na wiele sposobów. Rolnicy korzystają ze specjalnie wybranych projektów, które mają poprawić ich sposoby uprawy roli oraz polepszyć sytuację socjalną w obszarach rolniczych. Projekty te wdrażane są przez lokalnego partnera Lindt & Sprüngli, organizację non-profit o nazwie Source Trust. Lindt & Sprüngli płaci za kakao z Ghany dobrowolną składkę, umożliwiającą przeprowadzenie tych projektów. Dzięki działaniom lokalnym, Lindt & Sprüngli oraz Source Trust znają potrzeby rolników i mogą przy pomocy swoich projektów skupić się na obszarach najważniejszych dla ludności lokalnej. Przykładem takich działań są szkolenia, podczas których rolnicy mogą dowiedzieć się, jak obchodzić się z wrażliwymi kakaowcami. Podczas jednego z takich szkoleń Kwame Osei nauczył się, jak lepiej chronić drzewa przed chorobami i zwiększyć otrzymywane z nich plony. „Odkąd nauczyłem się wykorzystywać organiczny nawóz, zdołałem znacznie zwiększyć swoje zbiory”.

Schokolade Bauern beim nachhaltigen Anbau

Niezależny sposób

Ten specjalny model to niezależny, alternatywny sposób na pozyskiwanie kakao do produkcji czekolady w sposób odpowiedzialny społecznie i zrównoważony ekologicznie. Monitoring i oceny przeprowadzane przez niezależne organizacje gwarantują niezawodne funkcjonowanie tego modelu i jego ciągły rozwój. Świadomie podjęto decyzję, by podczas produkcji czekolady LINDT nie stawiać na znane marki. Zagwarantowanie wymaganej ilości i jakości kakao z konkretnych regionów rolniczych, zapewniających wymagany smak, byłoby niemożliwe. Dzięki swojemu modelowi, Lindt & Sprüngli podejmuje kroki, by marzenie Kwame Osei'a stało się pewnego dnia rzeczywistością i jego córka dostrzegła w uprawie kakaowców atrakcyjne źródło dochodu w przyszłości.

Ein Bauer beim Trocken der Kakaobohnen