0

Pionierskie projekty dotyczące zrównoważonej uprawy kakaowców

Kakaofrüchte am Baum

Pomimo intensywnej i starannej pracy, wielu hodowców kakaowca żyje w warunkach ubóstwa. Nieprzejrzyste kanały handlowe z wieloma pośrednikami, powierzchnia obszarów upraw, niedostateczność praktyk hodowlanych, brak dostępu do czynników produkcji, starzenie się istniejących drzew w połączeniu z opieką, której one wymagają – wszystko to sprawia, że dochody rolników są bardzo niskie. Dlatego wielu z nich zupełnie rezygnuje z upraw.

Bauer in seiner Kakaoplantage

65-letni Kwame Osei, jest jednym z ponad 52 000 ghańskich rolników małorolnych, którzy dostarczają kakao do produkcji czekolady LINDT. Marzy, aby pewnego dnia jego najmłodsza córka przejęła jego plantację kakaowców w Ghanie. Wiele wskazuje na to, że tak się stanie: innowacyjne modele pozyskiwania składników, takie jak Lindt & Sprüngli Farming Program, sprawiają, że rolnictwo znów staje się atrakcyjne. Aby dowiedzieć się więcej sprawdź stronę www.farming-program.com

Afrikanische Bauern beim Trocken der Kakaobohnen
Bauern beim Ernten der Kakaofrüchte

Śledzenie pochodzenia jako element modelu pozyskiwania składników

Lindt & Sprüngli od kilku lat stara się blisko współpracować z rolnikami w regionach, w których panują najlepsze warunki do uprawy kakaowców. Wszystko rozpoczęło się w Ghanie, miejscu, skąd pochodzi większość kakao wykorzystywanego w czekoladach LINDT, z opracowania w tym celu specjalnego modelu pozyskiwania składników. Jego celem jest poprawa sytuacji rolników oraz zwiększenie atrakcyjności uprawy kakaowców – to dzięki tym działaniom w przyszłości ma nie zabraknąć kakao odpowiedniej jakości i w odpowiedniej ilości. Śledzenie pochodzenia stanowi zatem klucz do zapewnienia, że obecnie i w przyszłości będziemy pozyskiwać kakao w sposób zrównoważony. Dążymy więc do całkowitego objęcia łańcucha dostaw ziaren kakaowca zewnętrzną weryfikacją do roku 2020.

Udzielanie rolnikom i ich rodzicom konkretnego wsparcia

Dzięki temu modelowi pozyskiwania kakao, życie rolników i ich społeczności lokalnych poprawia się na wiele sposobów. Rolnicy korzystają ze specjalnie wybranych projektów, które mają poprawić ich sposoby uprawy roli oraz polepszyć sytuację socjalną w obszarach rolniczych. Lindt & Sprüngli płaci za kakao z Ghany dobrowolną składkę, umożliwiającą przeprowadzenie tych projektów. Dzięki działaniom lokalnym, Lindt & Sprüngli znają potrzeby rolników i mogą przy pomocy swoich projektów skupić się na obszarach najważniejszych dla ludności lokalnej. Przykładem takich działań są szkolenia, podczas których rolnicy mogą dowiedzieć się, jak obchodzić się z wrażliwymi kakaowcami. Podczas jednego z takich szkoleń Kwame Osei nauczył się, jak lepiej chronić drzewa przed chorobami i zwiększyć otrzymywane z nich plony. „Odkąd nauczyłem się wykorzystywać organiczny nawóz, zdołałem znacznie zwiększyć swoje zbiory”.

Schokolade Bauern beim nachhaltigen Anbau

Niezależny sposób

Ten specjalny model to niezależny, alternatywny sposób na pozyskiwanie kakao do produkcji czekolady w sposób odpowiedzialny społecznie i zrównoważony ekologicznie. Monitoring i oceny przeprowadzane przez niezależne organizacje gwarantują niezawodne funkcjonowanie tego modelu i jego ciągły rozwój. Świadomie podjęto decyzję, by podczas produkcji czekolady LINDT nie stawiać na znane marki. Zagwarantowanie wymaganej ilości i jakości kakao z konkretnych regionów rolniczych, zapewniających wymagany smak, byłoby niemożliwe. Dzięki swojemu modelowi, Lindt & Sprüngli podejmuje kroki, by marzenie Kwame Osei'a stało się pewnego dnia rzeczywistością i jego córka dostrzegła w uprawie kakaowców atrakcyjne źródło dochodu w przyszłości.

Ein Bauer beim Trocken der Kakaobohnen