0

Pionierskie projekty dotyczące zrównoważonej uprawy kakaowców

65-letni Kwame Osei marzy, by pewnego dnia jego najmłodsza córka przejęła jego plantację kakaowców w Ghanie. Wiele wskazuje na to, że tak się stanie: innowacyjne modele pozyskiwania składników, takie jak Lindt & Sprüngli Farming Program, sprawiają, że rolnictwo znów staje się atrakcyjne.

Kwame Osei jest jednym z ponad 42 000 ghańskich rolników małorolnych, którzy dostarczają kakao do produkcji czekolady LINDT. Ten jakże istotny dla produkcji czekolady składnik bierze się z upraw zlokalizowanych na wąskim pasie wokół równika. Mimo intensywnej i sumiennej pracy, wielu rolników żyje w warunkach skrajnej biedy. Nietransparentne kanały handlowe z wieloma pośrednikami, małe pola uprawne, niewystarczającą znajomość technik uprawy, brak dostępu do informacji, starzenie się aktualnego drzewostanu oraz fakt, że drzewa są trudne w utrzymaniu, przyczyniają się do niskich dochodów rolników. Z tego powodu wielu z nich zupełnie odwraca się od rolnictwa.

Śledzenie pochodzenia jako element modelu pozyskiwania składników

Aby walczyć z tymi trudnościami, Lindt & Sprüngli, producent czekolady LINDT, od kilku lat stara się blisko współpracować z rolnikami w regionach, w których panują najlepsze warunki do uprawy kakaowców. W Ghanie, skąd pochodzi większość kakao wykorzystywanego w czekoladach LINDT, opracowano w tym celu specjalny model pozyskiwania składników. Jego celem jest poprawa sytuacji rolników oraz zwiększenie atrakcyjności uprawy kakaowców – to dzięki tym działaniom w przyszłości ma nie zabraknąć kakao odpowiedniej jakości i w odpowiedniej ilości. Liczymy, że wraz z poprawą warunków życia rolników i ich społeczności, polepszą się warunki ich pracy i zmniejszy się ryzyko zatrudniania dzieci. Wraz z Armajaro, partnerem Lindt & Sprüngli w obszarze łańcucha dostaw w Ghanie, oraz państwową ghańską organizacją zwaną Ghańską Radą Kakao, utworzono w 2008 roku system służący do śledzenia pochodzenia kakao. Dzięki niemu wiemy, skąd pochodzą zakupione ziarna kakaowca. Ta przejrzystość działań pozwala dbać o jakość kakao i tworzy obraz lokalnych warunków uprawy kakaowców, zarówno tych socjalnych, jak i ekologicznych. To z kolei umożliwia udzielanie rolnikom konkretnego wsparcia. Śledzenie pochodzenia stanowi zatem klucz do zapewnienia, że obecnie i w przyszłości będziemy pozyskiwać kakao w sposób zrównoważony.

Udzielanie rolnikom i ich rodzicom konkretnego wsparcia

Dzięki temu modelowi pozyskiwania kakao, życie rolników i ich społeczności lokalnych poprawia się na wiele sposobów. Rolnicy korzystają ze specjalnie wybranych projektów, które mają poprawić ich sposoby uprawy roli oraz polepszyć sytuację socjalną w obszarach rolniczych. Projekty te wdrażane są przez lokalnego partnera Lindt & Sprüngli, organizację non-profit o nazwie Source Trust. Lindt & Sprüngli płaci za kakao z Ghany dobrowolną składkę, umożliwiającą przeprowadzenie tych projektów. Dzięki działaniom lokalnym, Lindt & Sprüngli oraz Source Trust znają potrzeby rolników i mogą przy pomocy swoich projektów skupić się na obszarach najważniejszych dla ludności lokalnej. Przykładem takich działań są szkolenia, podczas których rolnicy mogą dowiedzieć się, jak obchodzić się z wrażliwymi kakaowcami. Podczas jednego z takich szkoleń Kwame Osei nauczył się, jak lepiej chronić drzewa przed chorobami i zwiększyć otrzymywane z nich plony. „Odkąd nauczyłem się wykorzystywać organiczny nawóz, zdołałem znacznie zwiększyć swoje zbiory”.

Niezależny sposób

Ten specjalny model to niezależny, alternatywny sposób na pozyskiwanie kakao do produkcji czekolady w sposób odpowiedzialny społecznie i zrównoważony ekologicznie. Monitoring i oceny przeprowadzane przez niezależne organizacje gwarantują niezawodne funkcjonowanie tego modelu i jego ciągły rozwój. Świadomie podjęto decyzję, by podczas produkcji czekolady LINDT nie stawiać na znane marki. Zagwarantowanie wymaganej ilości i jakości kakao z konkretnych regionów rolniczych, zapewniających wymagany smak, byłoby niemożliwe. Dzięki swojemu modelowi, Lindt & Sprüngli podejmuje kroki, by marzenie Kwame Osei'a stało się pewnego dnia rzeczywistością i jego córka dostrzegła w uprawie kakaowców atrakcyjne źródło dochodu w przyszłości.